Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК У 2019 Р.

27.12.2019

27 грудня 2019 року на розширеному засіданні вченої ради Інституту геологічних наук НАН України був представлений звіт про діяльність Інституту у 2019 році.

Результати наукових досліджень Інституту презентував директор Інституту академік Петро Гожик. У своїй доповіді він звернув особливу увагу на результатах досліджень, що носять фундаментальний характер та є визначними для світової наукової геологічної спільноти.

Унікальними є відкриття в зразках імпактної структури Садбері, Онтаріо, Канада, що утворився 1,85 млрд р. тому в палеопротерозої, раніше невідомої складної водорослевої палеофлори. Залишки флори збереглися в газових бульбашках в скловатій матриці порід. Вони представлені щільними сплетеннями рослинних волокон, фрагментами клітинної тканини і деякими іншими утвореннями, які частково зберігають колишню морфологію рослинних частинок. Таким чином, вперше підтверджено існування складної палеофлори 1,85 млрд. років тому.

Також вченими Інституту протягом 2019 року:

- проведено аналіз золотоносності різновікових та різногенетичних осадових відкладів геоструктур України;

- визначено розміщення суперплюму Росса в районі Антарктики, вивчена його складна геометрія, досліджено вік  та генезис;

- розроблені рекомендації із розвитку й оптимізації системи гідрогеологічного монітори комплексу «Вектор» в Чорнобильській зоні відчуження;

- обґрунтовано уточнення місцевих стратиграфічних підрозділів України для геологічних карт нового покоління;

- встановлені особливості латерального руху флюїів в в зоні дилатансії в інтервалі глибин 3-7 км.

В доповіді також було відзначено реалізацію 2-х міжнародних проектів, що фінансуються Єврокомісією, а також співпрацю за численими міжнародними проектами, які є надзвичайно важливими для інтеграції в світовий дослідницький простір.

Наукові дослідження також проводились в рамках гранту Президенту України для молодих вчених НАН України, числених договірних тем.

Відзначено ріст рівня наукових публікацій - збільшення кількості публікацій, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus.

Окремо було виділено відзнаки, отримані співробітниками Інституту у 2019 р., зокрема Тетяна Кріль стала лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим, Михайло Демчишин отримав відзнаку НАН України «За наукові досягнення», а Євген Гурову - відзнаку НАН України «За трудові здобутки».

Акцентовано увагу на співпраці науковців Інституту з органами державної влади, участь вчених у парламентських слуханнях та інших заходах.

Результати досліджень Інституту отримані у 2019 році висвітлено у 5 монографіях, 1 навчальному посібнику, 103 статтях, 205 матеріалах та тезах конференцій.