Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Відбувся науково-методичний семінар «Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України»

19.07.2022

13 липня 2022 р. у Інституті геологічних наук НАН України в очному форматі відбувся науково-методичний семінар «Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України» (організатор та модератор – кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник ІГН НАН України Ю.В. Вернигорова).

Метою семінару стало обговорення низки проблемних питань, пов’язаних зі складанням нової редакції уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозою Південної та Північної України, які розробляються співробітниками ІГН НАН України в рамках виконання досліджень за держбюджетною темою 0122U001698 «Розробка та апробація стратиграфічної моделі осадових басейнів кайнозою України» (2022-2025 рр., КПКВК 6541030). В роботі семінару взяли участь співробітники ІГН НАН України (виконавці теми) та зацікавлені фахівці.

Проведено обговорення наступних питань:

1) Міжнародна стратиграфічна шкала (МСШ) та Загальна стратиграфічна шкала (ЗСШ) України, їх призначення та особливості побудови для систем кайнозою території України.

2) Принципи виділення регіональних стратиграфічних підрозділів у регіональних стратиграфічних схемах кайнозойських відкладів Південної та Північної України.

3) Принципи складання графи «Характерні комплекси органічних решток» у означених регіональних стратиграфічних схемах.

 

РІШЕННЯ

науково-методичного семінару

«Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України»

(13 липня 2022 р., ІГН НАН України)

За результатами семінару за кожним з обговорених напрямків визначені ряд необхідних кроків для вдосконалення регіональних стратиграфічних підрозділів, окреслено коло проблемних питань стосовно правил складання уніфікованих регіональних схем палеогенових, неогенових та четвертинних відкладів України:

1) Міжнародна стратиграфічна шкала (МСШ) та Загальна стратиграфічна шкала (ЗСШ) України, їх призначення та особливості побудови для систем кайнозою:

– Подати дані по всім змінам, що відбулися в Міжнародній стратиграфічній шкалі (МСШ) після 2008 року до відповідних підкомісій та комісій Національного стратиграфічного комітету (НСК) України для їх подальшого розгляду і затвердження;

– Визначити сучасне наповнення Загальної стратиграфічної шкали (ЗСШ) для кожної із систем кайнозою; визначились із застосуванням ЗСШ у регіональних стратиграфічних схемах – обов’язкове, як «державний» стандарт, використання для всіх систем, або, в разі повного збігу її з МСШ, розглянути можливість її невикористання у регіональних стратиграфічних схемах. Підготувати пропозиції до Стратиграфічного кодексу (СК) України до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду;

– Перекласти на українську мову назви стратиграфічних підрозділів кайнозою МСШ та ЗСШ та подати їх написання на розгляд відповідних підкомісій, комісій та номенклатурної комісії НСК України;

– Перекласти на англійську мову назви стратиграфічних підрозділів ЗСШ квартеру території України та подати їх написання на розгляд відповідних підкомісій, комісій та номенклатурної комісії НСК України.

2) Принципи виділення регіональних стратиграфічних підрозділів у регіональних стратиграфічних схемах кайнозойських відкладів Південної та Північної України.

– Проаналізувати визначення терміну (поняття) «горизонт/регіоярус» як основної стратиграфічної одиниці регіональних стратиграфічних підрозділів у різних редакціях стратиграфічніх кодексів України та запропонувати його сучасне визначення, з урахуванням специфіки критеріїв його встановлення для систем фанерозою та докембрію України. Запропонувати вирішення питання: «Регіоярус – це певний «часовий етап», або «регіовік» та чи є в колонці «Регіональні стратиграфічні підрозділи» місце переривам між регіоярусами ?» Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду;

– З’ясувати, чи є потреба у відновленні регіонального стратиграфічного підрозділу «надгоризонт» у регіональних стратиграфічних схемах кайнозойських відкладів України. Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду;

– Розробити положення про підпорядкування регіональних стратонів: регіоярус – регіональний горизонт. Запропонувати критерії виділення регіонального горизонту у регіональних стратиграфічних схемах фанерозойських відкладів України. Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду;

– Підготувати пропозиції до відповідних статей Стратиграфічного кодексу України щодо критеріїв та механізму перегляду рангу стратиграфічних підрозділів, в тому числі пониження їх статусу. Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду;

– Проаналізувати склад регіональних стратиграфічних підрозділів, що входять до регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів Південної та Північної України. Переглянути належні статті СК України на предмет коректного визначення та способу використання відповідних термінів у кодексі. Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду;

– Запропонувати способи вирішення питання про можливість одночасного розміщення в регіональних стратиграфічних схемах колонок з регіональними стратонами рангу «регіоярус», які виділено окремо для континентального і для морського розрізів (так званий континентальний та морський ряд пліоцен-четвертинних відкладів). Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для.

3) Принципи складання графи «Характерні комплекси органічних решток».

– Переглянути правила та способи складання палеонтологічної характеристики регіональних підрозділів. Підготувати пропозиції змін до СК України та подати до відповідних комісій та підкомісій НСК України для розгляду.

 

Окрім цього, під час семінару було зауважено, що діюча редакція Стратиграфічного кодексу України (2012) потребує змін та уточнень в частині «Правила складання та затвердження стратиграфічних схем». Було прийнято рішення проаналізувати та розробити нову редакцію Додатку 3 СК України. Підготувати пропозиції до стратиграфічного кодексу України та подати на розгляд відповідних комісій та підкомісій НСК України

Прийнято рішення створити робочі групи для опрацювання означених вище питань та формулювання пропозицій і рішень для подальшого обговорення. Окремо наголошено про необхідність та обов’язковість попередньої апробації (публікації, публічної доповіді тощо) всіх пропозицій до моменту їх подання на розгляд НСК.

 

Завантажити Рішення семінару

Інформацію підготовала канд. геол. наук, пров. наук. сп. Юлія Валентинівна Вернигорова е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.