Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Відбулася наукова конференція «Обґрунтування границь стратиграфічних підрозділів фанерозою України для геологічних карт нового покоління»

30.11.2021

19 жовтня 2021 р. в Інституті геологічних наук НАН України проходила наукова онлайн-конференція за темою «Обґрунтування границь стратиграфічних підрозділів фанерозою України для геологічних карт нового покоління», присвячена 30-й річниці Незалежності України і пам’яті академіка П.Ф. Гожика.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Інститут геологічних наук НАН України:

 • - відділ стратиграфії і палеонтології палеозойських відкладів;
 • - відділ стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів;
 • - відділ стратиграфії і палеонтології кайнозойських відкладів;
 • - відділ геології антропогену.
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМІТЕТ:

 • Голова оргкомітету: В.Ю. Зосимович, доктор геол.-мінерал. наук, завідувач відділу.
 • Заступник голови оргкомітету: Н.І. Дикань, доктор геол. наук, завідувачка відділу.
 • Секретар оргкомітету: Т.С. Рябоконь, кандидат геол.-мінерал. наук, провідний науковий співробітник.
 • Члени оргкомітету: В.І. Полетаєв, доктор геол.-мінерал. наук, завідувач відділу;
 • Т.І. Немировська, доктор геол. наук, провідний науковий співробітник;
 • К.В. Іванченко, кандидат геол. наук, науковий співробітник. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • - Внесок академіка НАН України П.Ф. Гожика в стратиграфію України;
 • - Здобутки стратиграфії фанерозою України за роки незалежності;
 • - Положення границь підрозділів МСШ в осадовому розрізі фанерозою України;
 • - Обґрунтування границь регіональних стратиграфічних підрозділів фанерозою України.

У роботі конференції взяли участь 26 учасників, в тому числі співробітники наукових установ Національної Академії наук України (Інститут геологічних наук, м. Київ; Інститут геології і геохімії горючих копалин, м. Львів), виробничої установи «Український геолого-розвідувальний інститут» (ДП «Українська Геологічна Компанія», м. Київ) і двох провідних навчальних закладів України (Львівський національний університет імені Івана Франка,; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ). Більшість представлених на конференції доповідей підготовлені за результатами досліджень у рамках програми КПКВК 6541030 (0118U003433).

Ця тематична стратиграфічна конференція мала на меті підвести підсумки виконання чотирирічної бюджетної теми Інституту – оприлюднити нові дані, обговорити актуальні проблеми стратиграфії і кореляції стратиграфічних підрозділів фанерозою України, положення границь підрозділів Міжнародної стратиграфічної шкали в осадовому розрізі України, а також окреслити подальші напрямки стратиграфічних досліджень в Україні. Наукова тематика доповідей охопила весь стратиграфічний діапазон (від венду до квартеру) і всі геологічні регіони України (від Українських Карпат до Донбасу, Південної і Північної України, Криму). Ключові проблеми обґрунтування границь регіональних і місцевих підрозділів були обговорені за широким комплексом викопних решток, а саме конодонтами, молюсками, остракодами, форамініферами, теріофауною (ссавцями), вапняковим нанопланктоном, диноцистами, акритархами, іхнофосиліями (біогліфи), вищими рослинами, спорою та пилком, альгофлорою.

Учасники конференції заслухали доповіді про внесок академіка П.Ф. Гожика в розвиток різних напрямів геології в Україні (В.І. Полетаєв, В.Ю. Зосимович), про теоретичні питання основ обґрунтування границь регіональних і місцевих підрозділів палеозою України (В.І. Полетаєв), а також щодо нагальних питань упорядкування стратиграфічної схеми четвертинних відкладів України (Ю.М. Веклич).

Серед питань стратиграфії палеозойських відкладів учасники конференції, обговорювали границю вендських і кембрійських відкладів (К.В. Іванченко); границі підрозділів нижнього карбону Доно-Дніпровського прогину за вапнистими водоростями (О.А. Сухов); біостратиграфію пограничних серпуховсько-башкирських відкладів карбону Дніпровсько-Донецької западини за форамініферами та водоростями (В.І. Єфіменко); стратиграфічне значення нових знахідок пізньобашкирських молюсків на Донбасі (В.С. Дернов); сучасний стан проблеми границі між московським і касимовським ярусами в Донецькому басейні (Т.І. Немировська) та обґрунтування регіональних стратонів верхнього карбону Донецького басейну за флорою і еволюційними змінами рослинності (Н.І. Бояріна).

У числі питань стратиграфії мезозойських відкладів розглянуто обґрунтування границь місцевих стратиграфічних підрозділів юри південної та центральної України за вапняковим нанопланктоном (Л.М. Матлай), біостратиграфії та умов накопичення тисальської світи альб – сеноману Пенінської зони Українських Карпат за форамініферами (К.О. Наварівська), границі регіоярусів верхньої крейди північної окраїни Донбасу за форамініферами (О.Д. Веклич), глобальної границі кампану/маастрихту (пізня крейда) у розрізах України (Я.М. Тузяк).

Більшість доповідей на конференції торкалось питань стратиграфії і біостратиграфії кайнозойських відкладів, а саме критеріїв визначення положення границь ярусів палеогену в розрізах Південної і Північної України (Б.Ф. Зернецький, О.П. Ольштинська, Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко); обґрунтуванню границь регіоярусів палеогену і неогену України (Ю.В. Вернигорова, Н.І. Дикань, Б.Ф. Зернецький, В.Ю. Зосимович, М.Й. Кулянда, Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко); границь місцевих стратонів палеогену Північної України (В.Ю. Очаковський, Т.В. Шевченко); стратиграфії “докиївського” палеогену центрального сектору Північного Донбасу (М.І. Удовиченко); послідовності асоціацій аглютинованих форамініфер палеоцен – нижньоеоценових відкладів Українських Карпат (С.Р. Гнилко), розподілу черевоногих молюсків у відкладах пізнього міоцену – пліоцену Південної України (О.Ю. Аністратенко), опорним розрізам четвертинних відкладів Європи (О.І. Крохмаль, С.К. Прилипко).

По завершенню роботи конференції учасники висловились за необхідність подальшого періодичного проведення в Інституті геологічних наук тематичних стратиграфічних конференцій для активізації і розширення міжнародних наукових контактів, а також обговорення досліджень, пов’язаних з бюджетною тематикою Інституту і спрямованих на вдосконалення стратиграфічних схем фанерозою України, їх розгляду та затвердженню Національним стратиграфічним комітетом України.

Завантажити Програму Конференції

Завантажити Рішення Конференції

Завантажити Збірку тез доповідей Конференції

Інформація підготовлена Т.С.Рябоконь (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)