Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена Рада ІГН 9.03.2023

Вступним словом Голова Вченої ради - акад. Стелла ШЕХУНОВА привітала присутніх (56 співробітників та гостей) з початком весни та днем жінок, побажавши швидкої Перемоги нашій країні!

Відповідно до Порядку денного:

1. Члени Вченої ради затвердили відкритим голосуванням на посаді завідувача відділом геології корисних копалин за конкурсом д.геол.н. Олену РЕМЕЗОВУ. У своїй розгорнутій доповіді Олена Олександрівна відзначила перспективні напрямки роботи, польові дослідження співробітників та міжнародне співробітництво відділу.

Основні напрями досліджень відділу на наступні роки такі:

1. Дослідження родовищ титану різного генезису (розсипи, залишкові, тобто пов'язані з корами вивітрювання, корінні у розшарованих інтрузіях габроїдів), якісного складу руд, моделювання родовищ з метою виділення найбільш перспективних об'єктів  та першочергових ділянок в них.

2. Дослідження домішок в рудах з метою комплексного використання сировини та розробки нових технологій вилучення цінних компонентів (руди титану, рідкіснометалеві руди).

3. Дослідження генезису та умов формування родовищ бурштину з метою виявлення найбільш багатих родовищ.

4. Оцінка нерудної сировини, в т.ч. нетрадиційної в контексті повоєнного відновлення України (піски, будівельний камінь, пірофіліт та ін.).

Вітаємо Олену Олександрівну та бажаємо високих наукових здобутків відділу!


2. Затвердження звітів степендіатів НАН України.

Євгенія НЕЗДОЛІЙ детально опрацювала палеонтологічні рештки викопної фауни з місцезнаходження кам’яної доби Буран-Кая IV (АР Крим). Всього опрацьовано 156 одиниць остеологічних решток, що належать дрібним ссавцям. З них визначено 26 одиниць кісток. Кожна одиниця була детально виміряна із застосуванням методики (для кожного типу кісток окремий метод), що дало змогу визначити таксон до роду. В подальшому (при більшій кількості вибірок) є можливість розробки детального методу визначення кісток дрібних ссавців, що для палеонтології є вельми необхідним.

Олексій МАЛИШЕВ проводив роботи зі вдосконалення технології та апаратного комплексу для виявлення водню, до яких відносяться покращення відбору проб, обчислення отриманих результатів виявлення та усунення помилок в програмному забезпеченні комплексу та впровадження рішень для більшої надійної та стабільності роботи приладів у різних кліматичних умовах.

 

3. Молодий науковець Антон ІВКО представив інформаційну доповідь "Огляд програмних засобів для геологічного моделювання". На основі власного досвіду дав поради для вибору програмного забезпечення при вирішенні геологічних задач, пов'язаних з моделюванням, обрахунками, упорядкуванням, створенням баз даних та представленням геологічної інформації. Основні висновки про критерії вибору можна знайти у презентації.

Секретар Вченої ради Інституту