Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена Рада ІГН 31.03.2022

Тема дисертаційної роботи доповідача - «Моніторинг і оцінки ризику радіоактивного і хімічного забруднення підземних вод на уранових спадкових об’єктах». Об’єкт дослідження - уранове хвостосховище «Західне», що належить до колишнього виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» (ПХЗ), м. Кам’янське. Даний об’єкт є найбільш серйозним джерелом в межах ПХЗ радіоактивного та хімічного забрудненням підземних вод.

Рис. 1. Карта-схема Придніпровського хімічного заводу

В рамках доповіді були представлені результати створення профільної фільтраційної моделі хвостосховища «Західне» з використанням програми Visual Modflow. Дана модель описує гео-фільтраційні процеси в системі «хвостосховище – р. Коноплянка». За допомогою моделювання було відтворено поточні умови і проведено ретроспективний аналіз гідрогеологічних умов хвостосховища.

Рис. 2. Етапи створення гео-фільтраційної моделі.

Рис. 3. Геофільтраційна сітка моделі

В ході обговорення були визначені напрямки вдосконалення гео-фільтраційної моделі, які будуть враховані доповідачем у подальшій роботі (уточнення і обґрунтування значень ефективної пористості порід, інфільтраційного живлення підземних вод і ін.). Створення описаної моделі дозволяє на наступному етапі досліджень перейти до моделювання міграції радіонуклідів із хвостосховища «Західне» у підземні та поверхневі води.

Відділ науково-технічної інформації Інституту геологічних наук