Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена Рада ІГН 24.03.2022

24.03.2022

Вчена рада Інституту геологічних наук продовжує свою роботу.

24 березня в дистанційному форматі відбулося засідання Вченої ради Інституту, в якому взяли участь близько 50 науковців. У порядку денному був зокрема  відбір кандидатур для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента України для молодих науковців, який  було оголошено згідно з Розпорядженням Президії Національної академії наук України від 15 березня 2022 р. №147.

Першою для участі у конкурсі було представлено наукову доповідь Віталія Дернова, аспіранта 4-го року навчання (відділ стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів Інституту).

Рис. 1. Фрагмент презентації Віталія Дернова

Віталій висвітлив основні результати досліджень недостатньо вивчених груп викопних організмів – карбонових амоноідей та наутилоідей Донбасу (рис. 2, 3). Крім того, були представлені результати вивчення різних аспектів морфології, систематики, екології, тафономії та стратиграфічного значення наземних рослин, головоногих та двостулкових молюсків, членистоногих, хребетних тощо (рис. 4). У доповіді розглянуто і окремі питання вивчення іхнофосилій та палеогеографії середнього карбону, верхньої крейди та палеогену Донецького басейну. Науковим керівником Віталія Владиславом Полетаєвим було зазначено, що на даний час здобувачем вже опубліковано описи чотирьох нових видів та одного нового роду наутилід, а також ревізовано деякі види викопних головоногих молюсків. Після питань до доповідача та обговорення доповіді, Вчена рада одностайно підтримала кандидатуру Віталія Дернова на здобуття стипендії Президента України.

Рис. 2. Нові види наутилід з карбону Донецького басейну: а, b - Knightoceras extorris Dernov, 2021 (голотип), c, d - Gzheloceras aisenvergi Dernov, 2021 (голотип), e, f - Planetoceras yefimenkoi Dernov, 2021 (голотип).

Рис. 3. Амоноідеї Melvilloceras rotaii (Librovitch in A. Popov, 1979) з карбону Донецького басейну

Рис. 4. Викопні рослини перевідкритого місцезнаходження серед відкладів білокалитвенської світи району м. Ровеньки (Луганська область): а - Annularia radiata (Brongniart) Sternberg, b - Pinnularia cappilacea Lindley et Hutton, c, f, h - Asterophyllites charaeformis (Sternberg) Goeppert, d - Calamariophyllum kidstoni (Zalessky) Hirmer, e - Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg) Zeiller, g, j - Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller, i - Lepidostrobophyllum lanceolatum (Lindley et Hutton) Bell.

Наступною наукову доповідь представила Катерина Ярошовець, аспірантка 3-го року навчання відділу геології корисних копалин. Доповідь за темою «Перспективи використання  торфу для рекультивації земель порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину» висвітлювала проміжні результати дисертаційних досліджень Катерини. Актуальність теми дисертаційної роботи значною мірою обумовлена вивченням розрізів торф'яних покладів, що дозволяє краще зрозуміти умови формування та історію розвитку торфовищ геологічного минулого, аналіз кліматичних коливань, що мають велике наукове і прикладне значення. Спрямованість досліджень на реконструкцію палеогеографічних умов формування торфовищ, у тому числі відтворення структури давнього рослинного покриву у значній мірі сприятиме вирішенню поставленої мети досліджень. В доповіді були висвітлені Екологічні наслідки незаконного видобутку бурштину, оцінено площу ділянок, які порушені і потребують рекультивації, висвітлено Переваги використання торфу для рекультивації та торф’яний потенціал Житомирщини. В обговорені було відмічено міждисциплінарність досліджень та необхідність подальшого широкого обговорення отриманих результатів та задля планування подальших досліджень. Вчена рада одностайно підтримала кандидатуру Катерини Ярошовець на здобуття стипендії Президента України

Рис. 5. Фрагмент презентації Катерини Ярошовець

Окрім того, на засіданні обговорено пропозиції  коригування наукової діяльності Інституту в умовах військової агресії росії, зокрема робота в дистанційному режимі, можливості проведення наукових досліджень в європейських державах на запрошення партнерських наукових установ тощо.

Відділ науково-технічної інформації Інституту геологічних наук