Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Вчена Рада ІГН 23.03.2023

23 березня відбулось чергове засідання вченої ради ІГН НАН України у змішаному форматі (52 співробітники та гостя) онлайн та у конференц-залі Інституту.

 

Відповідно до Порядку денного:

1. Члени Вченої ради затвердили відкритим голосуванням на посаді провідного наукового спіробітника відділу геології та геоекології Антарктиди за конкурсом д.геол.н. Олександра МИТРОХИНА. У своїй доповіді Олександр Валерійович висвітлив свій науковий досвід, напрямки роботи, польові дослідження та експедиції.

У 2017, 2019, 2020 рр. Митрохин О.В. брав участь у наукових дослідженнях 22-ї, 24-ї та 25-ї антарктичних експедиціях. Проводив дослідження на Землі Греяма Антарктичного півострова та прилеглих островах, де розташована антарктична станція "Академік Вернадський".

Вітаємо Олександра Валерійовича та бажаємо високих наукових досягнень!


2. Затвердження звітів степендіатів Президента за пів року.

Віталій ДЕРНОВ продовжив вивчення кам’яновугільних брахіопод та цефалопод Донбасу, а також деяких інших груп біоти фанерозою України в рамках виконання тем «Органічний світ пізнього докембрію та фанерозою України: біорізноманіття, ревізія систематичного складу, філогенія провідних груп фауни і флори» та «Стратегічна мінеральна сировина для відновлення економіки України: аналіз ресурсів та запасів, розробка критеріїв пошуку для нарощування їх мінерально-сировинної бази». Свої дослідження Віталій висвітлив у вражаючій кількості публікацій за звітній період.

Катерина ЯРОШОВЕЦЬ-БАРАНОВА зосередилась на вивченні агрохімічних властивостей торфів родовищ Житомирської області, приділивши детальну увагу родовищам Ямни (Овруцький ш Олевський р-н) та Плав ІІ (Олевський район).

Богдан ЗАНОЗ представив узагальнені висновки огляду публікацій за темою комплексного моніторингу та оцінки впливу уранових об'єктів ядерного спадку (а саме уранових хвостосховищ); окреслив загальні та специфічні характеристики, основні шляхи впливу на населення та основи нормативного регулювання приведення об’єктів ядерного спадку у безпечний стан. В другій частині доповіді було представлено результати моделювання радіологічних та токсикологічних ризиків для населення за різними сценаріями водокористування у зоні впливу колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод».

Секретар Вченої ради Інституту