Інститут геологічних наук Національної академії наук України

СКАМ’ЯНІЛІ РЕШТКИ ЙМОВІРНИХ ПРЕДКІВ FORAMINIFERA З ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОГО ЕДІАКАРІЮ ПОДІЛЛЯ

Martynyshyn 14 03 2022 img1
Peter Trasler. Скам’янілості та реконструкція біоти едіакарію.

Дністерський розріз відкладів венду (едіакарію) за своєю повнотою, насиченістю палеонтологічними рештками, наявністю різнофаціальних відкладів і доступністю для вивчення є опорним для пізнання історії геологічного розвитку південно-західного краю Східноєвропейської платформи протягом едіакарського періоду та містить унікальну інформацію стосовно процесів та подій едіакарій-кембрійського переходу. Палеонтологічні дослідження відкладів пізнього едіакарію Волино-Подільського седиментаційного басейну майже не проводились протягом останніх десятків років. Водночас в багатьох країнах за цей період розроблені новітні методи досліджень та отримано багато нових даних про біоту, палеоекологію та хід еволюції органічного світу в кінці протерозою.

Наші дослідження показали наявність скам’янілих решток біоти у переважній кількості стратиграфічних підрозділів розрізу верхнього едіакарію (Мартишин, 2012; 2016; 2021). Виявлено низку специфічних біотичних асоціацій та проведено глобальну кореляцію деяких з них (Мартишин, 2013, 2016; Nesterovsky, Martyshyn, Chupryna, 2018). Це дає можливість створення в майбутньому детальнішої шкали розчленування відкладів едіакарію і використання її для вирішення прикладних питань пошуку корисних копалин. Зібрано скам’янілі рештки понад 30 видів організмів, раніше не відомих у відкладах едіакарію Поділля, але описаних в інших регіонах. Вперше встановлено 6 нових видів та 3 нових роди біоти пізнього докембрію.

Рис. 2 : Приклади скам’янілих решток біоти з розрізів верхнього едіакарію Волино-Поділля (ломозівські верстви, кар’єр біля Дністровської ГЕС): 2 – рештки організму з аглютинованою оболонкою, позитивний епірельєф; 3 – природно відпрепарована аглютинована оболонка невідомого організму, позитивний гіпорельєф; 4 – скам’янілі рештки організмів з аглютинованими оболонками, епірельєф. Масштабні відрізки – 10 мм.