Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПІЗНЬОТУРНЕЙСЬКІ КОНОДОНТИ ТА АМОНОІДЕЇ ДОЛИНИ САУРИ (САХАРА)

07.06.2022

Розпочато дослідження конодонтів і амоноідей карбону Алжиру в рамках спільного німецько-українського проєкту.

Пізньотурнейські конодонти та амоноідеї долини Саури, Сахара, Алжир, є першою частиною проєкту "Конодонти і амоноідеї місcісіпію (карбон) Алжиру", що виконується у Музеї Природи у Берліні за участю д-ра Дітера Корна (амоноідеї, Музей Природи, Берлін) та д-ра Тамари Немировької (конодонти, ІГН НАН України, Київ). Перші результати проєкту були презентовані на засіданні вченої ради Інституту геологічних наук НАН України 2 червня.

Пізньотурнейські конодонти та амоноідеї долини Саури, Сахара, Алжир, є першою частиною Проекту "Конодонти і амоноідеї місcісіпію (карбон) Алжиру", що виконується у Музеї Природи у Берліні за участю д-ра Дітера Корна (амоноідеї, Музей Природи, Берлін) та д-ра Тамари Немировської (конодонти, ІГН НАН України, Київ).

Рис. 1. Музей природи, м. Берлін

Територія досліджень знаходиться на півночі Африки в Алжирі . В геологічному сенсі це Африканський кратон, північний край Гондвани. Конодонти і амоноідеї карбону тут почали вивчати з кінця 1950-х, конодонти - пізніше, з 1970-80-х років. Після 1980-х геологічні роботи в Алжирі були майже неможливі завдяки військовим діям у країні. Починаючи з 2000 сміливці намагаються продовжувати геологічні роботи.

Рис. 2. Карбонові відклади у відслоненнях та свердовинах північної Африки та Алжиру

В програму  проекту входять опорні розрізи трьох світ середнього міссісіпію Алжиру: світа Хассі Скуілма (верхя частина світи, що відповідає верхній частині турне), світа Ель Харіга (нижнє візе) та світа Мацер (середнє і верхнє візе).

Рис. 3. Світа Хассі Скуілма (верхня частина турнейського ярусу) долина Саури басейну Бешар, Сахара, Алжир

Конодонти світи Ель Харіга (колекція д-ра Марселя Вейяна) автором вивчались на початку 2000 (Nemyrovska et al., 2006). Одержані додаткові зразки із світ Ель Харіга та Мацер, розчинення їх є у процесі. Зразки зібрані мароканськими колегами. Розрізи верхньої частини візе і серпухова знаходяться недалеко від Марокко. Головне - отримати дозвіл  працювати на розрізах гірських порід.

Рис. 4. Конодонти Gnathodus pseudosemiglaber та Gn. cuneiformis

Вивчення численних конодонтів міссісіпію Сахари має велике значення для розуміння еволюції міссісіпських конодонтів, порівняння з європейськими та американськими конодонтами, та більшого розуміння палеогеогафії того часу. Результати роботи над проектом з міссісіпських конодонтів мають бути значним вкладом в результати роботи ІГН НАНУ за темою «Органічний світ карбону України: біорізноманіття, ревізія систематичного складу, філогенія».

Більш детальна інформацію про співпрацю з Музеєм природи, Берлін в рамках проєкту "Конодонти і амоноідеї місcісіпію (карбон) Алжиру" у презентації Тамари Немировської, яка за запрошенням німецьких колег перебуває в Німеччині та має можливість проводити дослідження у Музеї природи.

Підготовлено доктором геологічних наук Тамарою Немировською