Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА ЮРІЙОВИЧА ЗОСИМОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 25 травня 2022 р. на 89 році пішов з життя доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу стратиграфії і палеонтології кайнозойських відкладів, видатний геолог, відомий фахівець-стратиграф та палеонтолог-малаколог, голова Відділення стратиграфії та палеонтології Інституту, віце-президент Палеонтологічного Товариства України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01, голова Палеоген-Неогенової підкомісії, член Бюро та член Науково-Редакційної ради Національного Стратиграфічного Комітету України, член закордонних Стратиграфічних комітетів, головний редактор Дніпровсько-Донецької серії аркушів Держгеолкарти-200, консультант з питань стратиграфії палеогенових і неогенових відкладів Північної України, автор концепції Субпаратетіса, автор виділення регіональних та багатьох місцевих стратонів Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції, автор та співавтор стратиграфічних схем палеогенових і неогенових відкладів Північної України, співавтор "Стратиграфічного кодексу України", член редколегій фахових видань ІГН, автор та співавтор понад 200 наукових праць

ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ ЗОСИМОВИЧ

(4 грудня 1933 - 25 травня 2022)

 

Висловлюємо глибоке співчуття родині, друзям та колегам.

Вічна пам'ять!