Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА МАКОГОНА

 ...вчений-геолог, докторант Інституту геологічних наук НАН України, людина неймовірної ерудиції,

один з найкращих знавців нафтогазоностності Дніпровсько-Донецької западини,

з початку літа віддано захищав Україну, загинув на Донбасі  6 грудня...

У Володимира залишилась любляча сім'я: дружина, син, мама, сестри.

Макогон Володимир Володимирович

(16.07.1971 - 06.12.2022)

Докторант Інституту геологічних наук НАН України з 2021р., канд. геол. наук (2008), випускник Харківського державного університету (1993).

Тривалий час працював у Чернігівському відділенні Українського геолого-розвідувального інституту (з 1993 р. і до його ліквідації у 2021 р.) на посадах інженера (1993-1996), інженера ІІ-ї категорії (1996-1999), наукового співробітника (1999-2002), завідувача сектором літології (2002-2012), завідувача сектором методики вивчення Дніпровсько-Донецької западини відділу методики нафтопошукових робіт (2012-2021).

У 2021 р. вступив до докторантури ІГН - докторська дисертація мала бути захищена за темою "Седиментологічні критерії нафтогазоносності нижньокам’яновугільних відкладів Дніпровсько-донецької западини".

Володимир Володимирович був одиним з найкращих та найперспективніших учнів академіка Лукіна.

До війни працював на посаді фахівця навчально-виробничого центру Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Місяць тому, на засіданні Вченої Ради Інституту було заслухано науковий звіт «Літолого-фаціальні дослідження відкладів ХІІа мікрофаунфстичного горизонту Центрального сегменту ДДЗ», спіавтором якого, перебуваючи на фронті, був Володимир Макогон.

Кандидатська дисертація: «Літологія та палеогеографія візейських відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (у зв'язку з нафтогазоносністю)», спеціальність «літологія» (науковий керівник проф. П.В. Заріцький).
Головні напрямки досліджень - комплексні мінералого-петрографічні, літолого-стратиграфічні, літолого-фаціальні, седиментологічні, палеогеографічні дослідження нафтогазоносних комплексів з використанням лабораторних мінералого-геохімічних методів (рентгеноструктурний аналіз, електронна мікроскопія та ін.), зокрема:
- різномасштабне літолого-фаціальне картування;
- дослідження природи вторинних колекторів на великих глибинах;
- дослідження нафтогазоматеринських товщ.

Основні результати виконаних НДР опубліковані у 72 наукових працях та 20 тематичних звітах.

Нагороджений галузевою відзнакою “Почесний розвідник надрˮ.

Вічна пам'ять та слава Герою!