Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ ОЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА КЛИМЧУКА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 12 травня 2023 року на 67-му році внаслідок важкої хвороби пішов із життя всесвітньо відомий учений-гідрогеолог та дослідник геології карсту,головний науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, головний редактор «Геологічного журналу», доктор геологічних наук, член-кореспондент НАН України

Олександр Борисович КЛИМЧУК

29 серпня 1956 - 12 травня 2023

Олександр Борисович Климчук народився 29 серпня 1956 р. в м. Одесі. В 1983 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, здобувши кваліфікацію географа-геоморфолога. Проте, ще в юнацьких роках він захопився дослідженнями карстових печер, в яких брав участь з 1968 р, а з 17 років працював техніком в Інституті геологічних наук. Експедиційні дослідження печер і карсту, що розпочиналися з України (Західної України, Криму) та Кавказу, згодом охопили майже усі карстові регіони планети – в Євразії, Африці, Північній та Південній Америці.

Вже під час навчання в університеті Олександром Климчуком була розроблена концепція епікарсту, згодом він обґрунтував принципово нову артезіанську модель походження карстових порожнин найбільших в світі гіпсових лабіринтових печер Лівобережного Придністров’я. Ним доведено центральну роль спелеогенезу у розвитку карсту і формуванні фільтраційних та ємнісних особливостей закарстованих товщ. Розроблено теорію гіпогенного карстоутворення, що розвивається без прямого зв’язку з поверхневим живленням у напірних водоносних комплексах та тріщінно-жильних системах під дією висхідного крізьпластового та крізьформаційного водообміну.

Без перебільшення можна констатувати, що наукові відкриття Олександра Климчука змінили світову парадигму вивчення карсту та призвели до перегляду уявлень про його походження.

Більш детально про внесок Олександра Климчука у світову науку було опубліковано на сайті НАН України рік тому, коли вчений активно планував подальші дослідження та водночас боровся проти російської агресії на науковому фронті, гуртуючи світову наукову спільноту. Протягом 2022 року завдяки науковому авторитету і активній громадянській позиції Олександра Климчука низка провідних наукових об’єднань світу підтримали Україну.

Так Бюро Міжнародного спелеологічного союзу найрішучіше засудило військове вторгнення російської федерації в Україну, підтримало український народ і закликало російських агресорів негайно припинити жорстоке, нелюдське та неспровоковане насильство. Британська асоціація дослідження печер беззаперечно засудила російське вторгнення в Україну, закликала до негайного припинення бойових дій та вперше в своїй історії присудила звання Почесного довічного члена Асоціації іноземному вченому – Олександру Климчуку, за величезний внесок у світову науку в дослідженнях печер і карсту, а також поваги Асоціації до мужньої позиції українського народу перед натиском росіян. Таку ж позицію підтримала і Британська спелеологічна асоціація. Геологічне товариство США, Відділення карсту нагородило Олександра Климчука за фундаментальний внесок у дослідження карсту та печер. Олександра Климчука було обрано почесним членом Угорського спелеологічного товариства, враховуючи його внесок у світову науку.

Ще в 2014 р. російська агресія змусила Олександра Климчука залишити окупований Крим, де він у 2006 р. створив та до анексії очолював науково-дослідний центр «Український Інститут спелеології і карстології» при Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського. Повернувшись до Інституту геологічних наук Олександр Климчук присвятив себе координації досліджень гіпогенного карсту світу, результатом яких стала монографія Hypogene Karst Regions and Caves of the World (2017), видана видавництвом Springer.

Олександр Климчук був найбільш цитованим українським ученим в галузі наук про Землю та одним із найбільш цитованих учених в Україні загалом. Його статті щороку видавалися у найбільш рейтингових наукових журналах світу, а сам він входив до редколегій міжнародних високорейтингових видань «International Journal of Speleology», «Mediterranean Geoscience Reviews», «Theoretical and Applied Karstology».

Водночас він приділяв значну увагу організаційній підтримці вітчизняної науки. З 2021 р. він був головним редактором найстарішого українського геологічного видання – «Геологічного журналу», забезпечивши його високий науковий статус. Олександр Климчук увійшов до першого складу Наукового комітету Національної ради з розвитку науки та технологій (2017-2021 р.), а у період з 2019-2021 рр. був заступником голови Наукового комітету. До останніх днів він вів активну наукову діяльність, смертельна хвороба його застала в Університеті Манчестера, Велика Британія, який надав йому грант на виконання карстологічних досліджень.

Олександр Климчук гідрогеолог, геоморфолог, карстолог, спелеолог, фахівець у галузі гідрогеології, геоморфології та еволюції карсту, походження та розвитку природних печер. Доктор геологічних наук (2014), кандидат геологічних наук (1999), старший науковий співробітник (2016), лауреат державної премії України у галузі науки і техніки (2011), член-кореспондент Національної Академії наук України (2018). Відзначений почесною грамотою НАН України за багаторічну плідну наукову працю (2016) та нагороджений відзнакою НАН України за професійні здобутки (2021).

Пам’ять про Олександра Борисовича залишиться навіки в його визначному та унікальному науковому спадку. Олександр Климчук – вчений із світовим ім’ям, особистість найвищих моральних якостей. Саме такі люди рухають людство вперед відкриваючи нові горизонти знань. Непоправна втрата для України та світової науки.

Наукова громадськість, колеги, послідовники, учні та друзі глибоко сумують з приводу смерті Олександра Климчука та висловлюють співчуття його родині, близьким.