Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ ІВАНІКА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 24 серпня на 85 році пішов з життя

відомий фахівець в галузі палеонтології і стратиграфії, морської геології, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України,

член Бюро та голова мезозойської комісії Стратиграфічного комітету України,
член ради Українського палеонтологічного товариства,
член спеціалізованої вченої ради Д 26.162.04,
лауреат премії імені П. А. Тутковського НАН України,
член експертної ради з геології Департаменту атестації кадрів МОН України,
багаторічний член редколегії “Геологічного журналу”, “Збірника наукових праць Інституту геологічних наук НАН України”

Михайло Михайлович Іванік

(20 квітня 1937 - 24 серпня 2021)

 

Висловлюємо глибоке співчуття родині, друзям та колегам.

Вічна пам'ять!