Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ МИТРОПОЛЬСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ЮРІЙОВИЧА

5 березня 2021 р. пішов у засвіти видатний науковець, член-кореспондент НАН України

МИТРОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

(7.04.1942-05.03.2021)


Олексій Юрійович був неймовірно яскравою особистістю, інтелектуалом, одним з фундаторів української школи морської геології, вчителем для цілої плеяди українських геологів.


Доктор геолого-мінералогічних наук (1989 р.), професор (1991 р.), чл.-кор. НАН України (2003 р.), завідувач відділу сучасного морського седиментогенезу (1987 – грудень 2015 р.), заступник директора Інституту геологічних наук НАН України з наукової роботи (1992 – грудень 2015 р.), радник при дирекції Інституту (з грудня 2015 р.). Також він був головою Відділення літології, геології морів та океанів Інституту (з 1992 р.), головою спеціалізованої ради при Інституті із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 04.00.10 – «геологія океанів і морів» та 04.00.21 – «літологія» (1993 – 2017 рр.). Лауреат премії імені В.І. Вернадського АН УРСР (1985), Державної премії України в галузі науки і техніки (2000). Указом Президента України у 2007 р. йому присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Олексій Юрійович виріс в сім'ї відомого українського математика - академіка Юрія Олексійовича Митропольського, директора Інституту математики (1958-1988), академіка-секретаря Відділення математики НАН України.
Проте Олексій Юрійович не пішів шляхом батька - обрав свій власний - геологію та зробив вагомий внесок у розвиток геологічної науки України та світу. В його науковій спадщині - унікальні геологічні дослідження Чорного та Червоного морів, Атлантичного та Індійського океанів, Антарктиди. Їх результати дозволяють розкрити глибинні зв’язки й закономірності геологічного розвитку гетерогенних процесів седиментогенезу й літогенезу у зв’язку з тектогенезом, магматизмом та еволюцією біосфери.

Олексій Юрійович опікувався науковою молоддю та підтримкою наукових кадрів Інституту, підготував 18 кандидатів та 4 доктори наук, які продовжують його справу - дослідження Світового океану.

 

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.


Нехай земля йому буде пухом!


Вічна пам'ять!