Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА ПЕТРА ФЕОДОСІЙОВИЧА ГОЖИКА

29.12.2020

З глибоким сумом сповіщаємо, що 29 грудня 2020 року на 84-му році пішов із життя відомий вчений-геолог, видатний палеонтолог та стратиграф,  президент Палеонтологічного товариства України, голова Національного стратиграфічного комітету України, директор Інституту геологічних наук НАН України академік НАН України

Петро Феодосійович Гожик

Петро Феодосійович Гожик народився 21 жовтня 1937 р. в смт Гоща, Рівненської області. В 1959 р. він з відзнакою закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету; його дипломна робота привернула увагу визнаного фахівця з четвертинної геології України професора П.К. Заморія. Відпрацювавши рік директором Красновольської школи, у 1960 р. Петро Феодосійович вступив до аспірантури Інституту геологічних наук АН УРСР, і відтоді його життя стало невіддільним від цієї наукової установи, де він пройшов шлях від аспіранта до директора Інституту, який очолював протягом останніх 23 років.

Петро Феодосійович Гожик зробив вагомий внесок в розвиток багатьох напрямків геологічної науки. Передусім він був визнаним палеонтологом та стратиграфом, дослідником світового масштабу викопних прісноводних молюсків неоген-четвертинних відкладів. За результатами вивчення алювіальних відкладів річок України, ним вперше запропоновано стратиграфію терасових відкладів долини р. Прут, їх кореляції з терасами Дністра, Дунаю, виконано аналіз будови неоген-четвертинної товщі від Дністра до Дніпра. Теоретичні розробки П.Ф. Гожика стали засадами побудови стратиграфічних схем, палеогеографічних карт, інженерно-геологічних узагальнень. Паралельно виконано великий обсяг робіт з вивченя лесів та льодовикових відкладів України, Польщі та розроблено їх кореляційні схеми. П.Ф. Гожик брав участь у дослідженні донних відкладів Світового океану, вивчав літологію, стратиграфію донних відкладів Індійського, Атлантичного, Південного океанів, Червоного моря, брав участь у навколосвітній антарктичній експедиції.

З його іменем кореспондуються передача Україні антарктичної станції «Академік Вернадський», створення Національного антарктичного наукового центру (який він очолював, а потім був науковим керівником)  організація і керівництво першими українськими антарктичними експедиціями.

Під керівництвом академіка П.Ф. Гожика було видано «Стратиграфічний кодекс України» (2012), створено стратиграфічну схему четвертинних відкладів України, мезо-кайнозойських відкладів Азово-Чорноморського регіону тощо.

Петро Феодосійович Гожик заслужений діяч науки і техніки (1997), двічі лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1989, 2000) та премії ім. П.А. Тутковського (2008). Він поєднував наукову діяльність з викладацькою та громадською. Його лекції мали змогу слухати студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а півтора десятка його учнів захистили кандидатські і докторські дисертації. За його активної участі був реалізований проект «Сім чудес України», який відкрив для українців природні багатства нашої вітчизни.

До останнього часу П.Ф. Гожик успішно керував науковими дослідженнями Інституту геологічних наук, був головним редактором Геологічного журналу, а його статті публікувалися в високорейтингових світових геологічних виданнях. Науковий доробок П.Ф. Гожика становить понад 400 наукових праць, серед яких 39 монографій.

Наукова громадськість, колеги, друзі та учні глибоко сумують з приводу смерті Петра Феодосійовича та висловлюють співчуття його рідним і близьким.