Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Огляд історії систематики ряду Spiriferida - провідної групи викопних брахіопод

В нещодавно опублікаованій статті "On the History of Systematics and the Evolution of the Brachiopod Order Spiriferida from the Carboniferous of Eastern Europe"у Paleontological Journal відомий дослідник сперіферид, доктор гелого-мінералочіних наук, в.о. завідуючого відділом стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України  Владислав Полєтаєв розкриває історію становлення ієрархічної системи співвідношень таксонів спіриферид - однієї з провідних груп викопних брахіопод, які мають важливе практичне значення для біостратиграфічного розчленування камʹяновугільних відкладів України та усієї Східної Європи.

Аналіз масиву даних про морфологію та інтер’єр черепашок спіріферид карбону Східної Європи, отриманих у результаті перегляду всіх відомих на сьогодні назв цієї групи брахіопод привів Владислава Полєтаєва до висновку, що сучасна ієрархія характеристик, що використовуються для розрізнення деяких таксонів вище рівня роду в систематиці ряду Spiriferida, потребують уточнення.

News_25-08-2022_fig_1
Рис. 1. Схема філогенетичного розвитку представників ряду Spiriferida

Власні дослідження автора останніх років дозволили обгрунтувати особисте тлумачення філогенетичної еволюції спіриферид пізнього палеозою, виділити найважливіші тренди морфо-генетичних інновацій у будові черепашок та головні стратиграфічні межі, на яких відбувалися істотні перебудови. Вперше було запропоновано логічне пояснення засобу виникнення та життєве призначення морфологичної структури - борозинок на поверхні черевної стулки спіриферид карбону, яка була загадкою протягом майже двохсот років вивчення цієї групи фосилій.

Як результат особистої ревізії історії розбудови системи ряду Spiriferida та критичний розгляд її сучасного стану, зафіксованого у міжнародному довідковому виданні “Treatise on Invertebrate Paleontology pt H Brachiopoda (2006, 2007). У заключній частині статті наведено перероблений автором варіант системи надродин Martiniidae та Spiriferidae, що є черговим кроком у нескінченому ланцюжку досліджень з цього питання.

News 25 08 2022 fig 2
Рис. 1. Типи прикріплення спіріферид із поперечно-жолобчастою черевною ділянкою: вершній ряд - за Івановою, 1949; нижній ряд - за Полєтаєвим, 2013

Повний текст статті В.І.Полєтаєва "On the History of Systematics and the Evolution of the Brachiopod Order Spiriferida from the Carboniferous of Eastern Europe" можна завантажити за посиланням.