Інститут геологічних наук Національної академії наук України

IX НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ»

09.10.2020

2 жовтня 2020 року в смт. Хорошів, Житомирської області на базі Державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів України відбулася IX науково-практична конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання».

Організатори Конференції: Державна установа «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів України; Інститут геологічних наук НАН України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України; Українське мінералогічне товариство; ГО «Спілка буровиків України; ГО «Спілка геологів України».

У роботі конференції взяли участь голова Хорошівської райдержадміністрації Стужук А.В., голова Хорошівської селищної ради Столярчук В.В., голова Хорошівської районної ради Ющенко А.П.; директор ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння» Яковлєва В.В.; академік Академії технологічних наук України, Президент ГО «Спілка буровиків України» Вдовиченко А.А., віце-президент Українського мінералогічного товариства, завідувач відділу Інституту геологічних наук НАН України, доктор геологічних наук, професор Ковальчук М.С.; представники установ Національної академії наук України (Інститут геологічних наук, м. Київ; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка, м. Київ; Інститут географії, м. Київ; Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, м. Дніпро; ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури, м. Київ; ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України», м. Київ); установ Міністерства освіти і науки України (Донецький Національний Технічний Університет, м. Покровськ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; криворізький природничо-науковий ліцей, м. Кривий Ріг; Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків); інших установ (Академія технологічних наук України, ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння», смт. Хорошів), виробничих організацій (Житомирська геологічна експедиція, смт. Нова Борова; Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика», м. Дніпро; ТОВ «Укрбуррозвідка», смт. Нова Борова) та громадських організацій (ГО «Спілка буровиків України»), а також представники засобів масової інформації.

До початку роботи конференції було сформовано програму та видано збірник матеріалів (статей) конференції, який включає 24 доповіді 45 авторів на 166 сторінках.

Перед початком конференції її учасники відвідали Коростишівський каньйон поблизу містечка Коростишів, де ознайомилися з геологічною будовою родовища та облаштуванням зони рекреації після його відпрацювання

Коростишівський каньйон

Учасники конференції на Коростишівському каньйоні

Учасники конференції на Коростишівському каньйоні

Учасники конференції на Коростишівському каньйоні

Конференцію відкрила директор ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння» Віталія Яковлєва. Привітання учасникам конференції від академіка-секретаря відділення наук про Землю НАН України, директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, академіка О.М. Пономаренка, директора Інституту геологічних наук НАН України, академіка П.Ф. Гожика та Президента Українського мінералогічного товариства, доктора геологічних наук Г.О. Кульчицької озвучив віце-президент Українського мінералогічного товариства, професор Мирон Ковальчук.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися представники органів державної влади та місцевого самоуправління Ющенко А.П., Стужук А.В., Столярчук В.В.

Директор Музею В.Яковлєва відкриває конференцію

Привітання учасникам конференції від академіків Олександра Пономаренка, Петра Гожика і Президента Українського мінералогічного товариства Ганни Кульчицької озвучує Мирон Ковальчук

Привітання голови Хорошівської селищної ради Володимира Столярчука

Вітальне слово голови Хорошівської районної ради Андрія Ющенка

Привітання від голови Хорошівської райдержадміністрації Анатолія Стужука

Учасники конференції на пленарному засіданні

Доповіді учасників конференції були орієнтовані на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі: мінерально-сировинних багатств України та шляхів їх оптимального використання; моніторингу, охорони та використання земель, порушених гірничими виробками; геологічних пам’яток природи та туристично-рекреаційного потенціалу України.

Окрім наукових доповідей передбачених програмою конференції, було оприлюднено 5 позапрограмних доповідей, які торкалися питань 50-річного ювілею Українського мінералогічного товариства (М. Ковальчук); кварцитів товкачівської світи та моніторингу зміни площі кар’єрів родовищ Овруцьке і Товкачівське за даними ДЗЗ (М. Ковальчук, Ю. Крошко); методів морфоструктурних і неотектонічних досліджень для вирішення пошуково-прогнозних завдань (Р. Спиця); перспектив нафтогазоносності глибокозалягаючих горизонтів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (Л. Стрижак); зникнення водно-болотних угідь міжнародного значення (К. Ярошивець).

Після пленарних доповідей учасники конференції обговорили результати конференції у неформальній обстановці, ознайомилися з експозицією «Музею коштовного і декоративного каміння» та здійснили екскурсію на відвали Волинського родовища пегматитів, де ознайомилися з його геологічною будовою та змогли відшукати зразки для поповнення власних колекцій (пегматити, моріони, пегматитові брекчії, слюду).

Учасники конференції на екскурсії у музеї коштовного і декоративного каміння

Мирон Ковальчук та Анатолій Вдовиченко у виставковій залі музею обговорюють проблемні питання розвитку геологічної науки

Екскурсію для учасників конференції проводить Людмила Власюк

Фото на згадку перед входом у музей

У магазині музею учасники-конференції мали змогу придбати сувенірну продукцію, вироби та картини з натурального каменю.

 

 

Картини з мінералів

 

На відвалах Волинського родовища пегматитів

У Рішенні Конференції її учасники відзначили високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у наукових доповідях; значний інтерес науковців, освітян, аспірантів, виробничників, представників громадських організацій до конференції та розширення географії її учасників; та запропонували наступну десяту науково-практичну конференцію «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання», яка відбудеться у  2021 році проводити у статусі міжнародної з запрошенням до участі науковців з країн Євросоюзу.
Учасники конференції висловлюють подяку академіку-секретарю відділення наук про Землю НАН України, академіку НАН України О.М. Пономаренко; академіку НАН України П.Ф. Гожику за допомогу (інформаційну, організаційну та фінансову) в організації конференції.
Учасники конференції також висловлюють щиру подяку директору та співробітникам Музею коштовного і декоративного каміння за чудовий прийом, смачні канапки та організацію екскурсії на відвали Волинського родовища пегматитів.
Активну участь в організації та проведенні конференції брали співробітники Інституту геологічних наук НАН України: Мирон Ковальчук, Тетяна Охоліна, Галина Кузьманенко, Юлія Крошко, Любов Фігура та Олена Ганжа.
 
Збірка матеріалів (статей) конференції доступна за посиланням:

Інформація Інституту геологічних наук НАН України, проф. М.С. Ковальчук