Інститут геологічних наук Національної академії наук України

ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ 90 РОКІВ!

26 травня 2016 р. в конференц-залі Інституту геологічних наук Національної академії наук України відбулось урочисте засідання Вченої ради присвячене 90-річчю Інституту

Інститут геологічних наук заснований у травні 1926 р. Засновником та першим директором Інституту був Павло Аполлонович Тутковський. Протягом тривалого періоду існування Інституту були започатковані та розвинуті відомі геологічні школи, що отримали визнання в усьому світі. В теперішній, нелегкий для держави в цілому та вітчизняної науки зокрема, час Інститут продовжує розвивати актуальні напрями фундаментальних та прикладних геологічних досліджень.

Директор Інституту академік НАН України П.Ф.Гожик у вітальному слові згадав основні віхи становлення Інституту. На базі Інституту геологічних наук в різні періоди були створені окремі наукові установи, що, наразі, є провідними за своїми напрямами досліджень, зокрема, Інститут геохімії та фізики мінералів, Інститут геофізики, Інституту геології та геохімії горючих корисних копалин, Відділення морської геології, Центр аерокосмічних досліджень Землі.

Вступне слово директора, академіка НАН України П.Ф.Гожика

На сьогодні Інститут геологічних наук є провідною вітчизняною науковою установою геологічного профілю та виконує дослідження за напрямами:

  • Фундаментальні та прикладні проблеми геології;
  • Палеонтологія та стратиграфія;
  • Гідрогеологія, інженерна геологія та екологічна геологія;
  • Геологія України та формування корисних копалин;
  • Геологія морів та Світового океану.

В Інституті працює 3 академіка НАН України, 2 член-кореспондента НАН України, 29 докторів та 74 кандидати наук.

На засіданні були заслухані виступи керівників кожного із 18 відділів Інституту. Надзвичайно великий інтерес викликала постерна презентація відділів та основних наукових шкіл Інституту.

Із привітаннями до 90-річчя Інституту геологічних наук виступив директор Національного антарктичного центру МОН України В.А.Литвинов.

 

Виступ заступника директора, чл.-кор. НАН України С.Б.Шехунової

 

Виступ докт. геол.-мін. наук, професора М.С.Огняника

 

Академік НАН України В.М.Шестопалов

 

Засідання Вченої ради