Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Іванік Михайло Михайлович
М.М. Іванік (20.04.1937 — 24.08.2021)

До 85-річчя М.М.Іваніка

До 85-річчя від дня народження видатного українського ученого-геолога Михайла Михайловича Іваніка колективом відділу стратиграфії та палеонтології мезозойськиих відкладів Інституту підготовлено до друку бібліобіографічне видання присвячене його непересічному науковому шляху. Проект видання було презентовано на засіданні вченої ради Інституту 28 квітня 2022 року. З презентацією можна ознайомитись за посиланням.

Михайло Михайлович Іванік народився 20 квітня 1937 року в м. Мукачеве Закарпатської області. Закінчив геологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «інженер-геолог-розвідник».

 ivanik 2
 Михайло Іванік - геолог-маркшейдер Березинського шахтоуправління Закарпаття, 1959 рік

У 1969 р. Михайло Іванік захистив дисертацію на тему «Спікули губок з олігоценових відкладів Передкарпаття та їх стратиграфічне значення» на здобуття ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук, підготовлену у аспірантурі Інституту геологічних наук (1967 - 1969). Після завершення аспірантури та захисту дисертації Михайло Іванік безперевно працював в Інституту геологічних наук. У 1994 р. захистив дисертацію на тему «Палеогенова спонгіофауна Східно-Європейської платформи та суміжних регіонів» на здобуття ступеня доктора геолого-мінералогічних наук. У 2008 р. він отримав атестат професора. З 1996 р. і до кінця свого життя Михайло Михайловиич очолював відділ стратиграфії та палеонтології мезозойськиих відкладів.

Наукова діяльність М.М. Іваніка була спрямована на вирішення фундаментальних і прикладних проблем зі стратиграфії, особливо нафто-газоносних регіонів України, біостратиграфії та палеонтології (форамініфери, мікроспонгіофауна) платформних та морських формацій.

М.М. Іванік – автор понад 180 друкованих праць, з них – 12 монографій: "Закономерности распространения фораминифер в Северной и Тропической Атлантике" (1977); "Кремнистые микроорганизмы и их использование для расчленения палеогеновых отложений Предкарпатья" (1977); "Некоторые особенности количественного распространения органических остатков в осадках Аравийско-Индийского хребта" (1979); "Особенности распространения микрофауны в донных осадках" (1979); "Paleogene and Neogene sponge spicules from DSDP Leg Sites 511, 512, 513 in the South Atlantic" (1983); "Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины" (1987, 1993); "Шельфовая зона Гвинейской республики (фауна, флора и условия формирования осадочного чехла)" (1987); "Геология и металлогения юго-западной части Красного моря" (1988); "Екогенез в сучасних океанах і значення для пізнання його в древніх басейнах" (1995); "Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов" (2003); "Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря" (2006); " Рання крейда 112 – 144 млн р. (Беріаський і Аптський вік); Середній еоцен 40 – 37 млн р. (Київський час).. 1:8 000 000. Національний атлас України. ІІІ. Природні умови та природні ресурси. 2. Геологічна будова. Палеогеоморфологічні умови., "Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України" (том 1) (2013).

ivanik 3 
 Засідання Українського палеонтологічного товариства, м.Дніпро, 2010 р.
ivanik 4
Польові дослідження

М.М. Іванік підготував 6 кандидатів наук та 2 докторів наук. Його учні продовжують розвивати палеонтологічні дослідження мезозойських відкладів не лише в Україні, але й за кордоном.

 ivanik 5
 Автори біобібліографії з вчителем та наставником М.М. Іваніком

Інформація про науковий шлях Михайла Михайловича Іваніка висвітлена в числених публікаціях, їх перелік разом з переліком праць професора Михайла Іваніка буде наведено у підготовленому біобібліографічному виданні.