Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Анонс науково-методичного семінара «Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України»

05.07.2022

Запрошуємо вас взяти участь у науково-методичному семінарі «Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України».

Дата проведення: 13 липня 2022 р., з 10:00 до 13:00
Форма заходу: очна
Організатор та модератор: к.геол.н., пров.н.с. Ю.В. Вернигорова

Детальну інформація про семінар можна переглянути в інформаційному повідомлені.

Метою семінару є обговорення питань що пов’язані зі складанням нової редакції уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозою Південної та Північної України, які розробляються співробітниками ІГН НАН України в рамках виконання досліджень за держбюджетною темою: «Розробка та апробація стратиграфічної моделі осадових басейнів кайнозою України» (2022-2025). Адже тільки коректна й методично вірна побудова схем забезпечить їх подальше фахове використання як у наукових дослідженнях, так і у практиці геологічних робіт.

Тематика семінару:

- Міжнародна стратиграфічна шкала (МСШ) та Загальна стратиграфічна шкала (ЗСШ) України, їх призначення та особливості побудови для систем кайнозою.

- Принципи виділення регіональних стратиграфічних підрозділів у регіональних стратиграфічних схемах кайнозойських відкладів Південної та Північної України.

- Принципи складання графи «Характерних комплексів органічних решток».