Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Сюмар
Наталія Петрівна
Наталія Петрівна Сюмар

Основний напрям діяльності:

Літологія галогенних, фосфоритових і глауконітових відкладів, зокрема, з’ясування окремих аспектів умов залягання, поширення та встановлення їх особливостей, а також геоекологічних проблем їх розробки та сучасного стану на родовищах.

Розробка та впровадження комплексу як традиційних, так і сучасних методів обробки геологічної інформації, зокрема застосовує засоби просторового аналізу ГІС-технологій (ArcView, ArcGis, Qgis та ін.) для побудови та аналізу структурних і літологічних моделей геологічних формацій.

Наукові дослідження з просторових закономірностей прояву екзогенних геологічних процесів, зокрема зсувів, селів, карсту, повеней та паводків.