Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Новини

ПАМ'ЯТІ АІДИ СЕРГІЇВНИ АНДРЄЄВОЇ-ГРИГРОВИЧ

З глибоким сумом сповіщаємо, що 13 квітня 2022 р. на 86 році пішла з життя доктор геолого-мінералогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України, відомий фахівець в галузі палеонтології і стратиграфії (мікропалеонтолог), член Українського палеонтологічного товариства, член Стратиграфічного комітету України, член номенклатурної та кайнозойської комісій СКУ, член Міжнародної стратиграфічної комісії...

ПАЛІНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОГЕН-ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ

31 березня на засіданні Вченої ради Інституту було представлено наукову доповідь доктора геологічних наук Олени Сіренко у зв'язку з участю у конкурсі на заміщення вакантної посади головного наукового співробітника. Сіренко Олена Ананіївна очолює палінологічний напрям досліджень неогенових відкладів України, а також розвиває стратиграфічний напрям палінологічних досліджень четвертинних відкладів...

Вчена Рада ІГН 31.03.2022

05.04.2022

На засіданні вченої ради Інституту представлено наукову доповідь стипендіата НАН України Богдана Заноза.

31 березня в дистанційному форматі відбулося засідання Вченої ради Інституту, в якому взяли участь більше 40 науковців. У порядку денному було представлено наукову доповідь аспіранта лабораторії моніторингу геологічного середовища відділу інженерної геології Інституту, стипендіата НАН України Богдана Заноза.

Тема дисертаційної роботи доповідача - «Моніторинг і оцінки ризику радіоактивного і хімічного забруднення підземних вод на уранових спадкових об’єктах». Об’єкт дослідження - уранове хвостосховище «Західне», що належить до колишнього виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» (ПХЗ), м. Кам’янське. Даний об’єкт є найбільш серйозним джерелом в межах ПХЗ радіоактивного та хімічного забрудненням підземних вод.

Рис. 1. Карта-схема Придніпровського хімічного заводу

В рамках доповіді були представлені результати створення профільної фільтраційної моделі хвостосховища «Західне» з використанням програми Visual Modflow. Дана модель описує гео-фільтраційні процеси в системі «хвостосховище – р. Коноплянка». За допомогою моделювання було відтворено поточні умови і проведено ретроспективний аналіз гідрогеологічних умов хвостосховища.

Рис. 2. Етапи створення гео-фільтраційної моделі.

Рис. 3. Геофільтраційна сітка моделі

В ході обговорення були визначені напрямки вдосконалення гео-фільтраційної моделі, які будуть враховані доповідачем у подальшій роботі (уточнення і обґрунтування значень ефективної пористості порід, інфільтраційного живлення підземних вод і ін.). Створення описаної моделі дозволяє на наступному етапі досліджень перейти до моделювання міграції радіонуклідів із хвостосховища «Західне» у підземні та поверхневі води.

Відділ науково-технічної інформації Інституту геологічних наук

ДЕНЬ ГЕОЛОГА 2022

Вітаємо геологів в Україні та усьому цивілізованому світі з професійним святом та дякуємо нашим справжнім колегам з різних куточків світу за їх підтримку України в цей важкий для нас час російської військової агресії...

ПРОФСПІЛКА ВІТАЄ З ДНЕМ ГЕОЛОГА

 Щиро віиаємо працівників геології, геодезії та картографії України з професійним святом - Днем геолога!

image to news

СКАМ’ЯНІЛІ РЕШТКИ ЙМОВІРНИХ ПРЕДКІВ FORAMINIFERA З ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОГО ЕДІАКАРІЮ ПОДІЛЛЯ

Підготовлено страшим науковим співробітником, канд. геол. наук Андрієм Мартишиним за матеріалами наукового семінару, який відбувся 14 березня 2022 р.