UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 


Завідувач відділу акад. НАН України П.Ф. Гожик

Вчений секретар  відділу к.хім.н. К.Ю. Ткаченко


Відділ створено в квітні 2004 р. на базі лабораторії геоекології Антарктики відділу геоекології. Завідуючий відділом - директор ІГН НАН України, член-кореспондент НАН України, професор П.Ф. Гожик стояв у витоків геологічних досліджень України в Антарктиці, що проводилися ще за радянських часів під час навколосвітніх морських Антарктичних експедицій. Вчені інституту працювали в складі 28-ї Радянської Антарктичної експедиції (1982-1983 р.р.) на ОДС „Фаддей Беллинсгаузен” та “Адмирал Владимирський” та антарктичної експедиції на ОДС “Иван Крузенштерн” (1987-1988 р.р.). За результатами експедицій видано монографії «Геология и металлогения Южного океана» (автори - Гожик П. Ф., Орловський Г. М., Митин Л. І.) та «Геолого-геоморфологічні дослідження східноантрактичних морів Південного океану» (автори - Іваник Є. М. та П.Ф. Гожик). 11 серпня 1993 р. при ІГН НАНУ було сформовано Центр антарктичних досліджень під керівництвом тодішнього заступника директора ІГН НАН України Гожика П. Ф. Було проведено роботу по передачі Україні Британської антарктичної станції Фарадей, яка з лютого 1996 стала українською станцією Академік Вернадський. За ініціативою та участю Інституту розроблено Державні програми «Дослідження України в Антарктиці в 1995-2000 рр.» та «Проведення досліджень України в Антарктиці в 2002-2010 рр.».


Мал.1. Підписання документів о передачі Україні
британської Антарктичної станції Фарадей (22 липня 1995р.)
Директор Українського антарктичного центру академік Гожик П.Ф.
та директор Британської антарктичної служби Dr. R.B. Heywood
Мал.2. Українська станція Академік Вернадський.

У рамках відділу розробляються наступні наукові напрямки:

1. Вивчення геології імпактних структур та екологічних наслідків їх утворення. Керівник - ст. н. співр., доктор геол. - Мін. наук Гуров Є. П. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). Співробітники: н. співр. Черненко Ю. М., мол. н. співр. Ямніченко А. Ю.

- Основні об'єкти дослідження - імпактні структури Українського щита та інших регіонів, в тому числі кратерів Ельгигитгин на Чукотці, Мача на Алданському щиті та ін. Спільно з іноземними колегами з Австрії та Великобританії проводиться вивчення Бовтиський імпактної структури на Українському щиті, як другого кратера, що утворився 65 млн років тому на крейда-палеогеновому рубежі одночасно з кратером Чиксулуб в Мексиці, відповідальним за масове вимирання органічного світу Землі в кінці мезозої.

- На підставі порівняльного аналізу Оболонської імпактної структури на УЩ з нафтогазоносними кратерами Еймс і Авак в США обґрунтовується можливість встановлення в ній промислових покладів вуглеводнів.

- Досвід вивчення імпактних структур групою космічної геології підсумовано в монографії «Импактное кратерообразование в истории Земли» (автори - Гуров Є. П. і Гожик П. Ф., 2006).

Мал.3. Панорама кратера Ельгигитгин
на Чукотці (діаметр кратеру 18 км).

Мал.4. Імпактні структури на території України

Мал.5. Обкладинка монографії “Импактное кратерообразование
в истории Земли” (автори - Гуров Є. П. та Гожик П. Ф.).

2. Хімічна геоекологія Антарктики, в тому числі

- хімія гетерогенних процесів, що відбуваються в атмосфері полярних регіонів,

гляціохімія і біогеохімія Антарктики,

- застосування методу оберненої газової хроматографії для вивчення поверхневих властивостей природних та синтетичних об'єктів та їх поведінки в - навколишньому середовищі полярних регіонів,

- розвиток мас-балансових моделей і використання кореляцій «структура-активність» для передбачення поведінки стійких органічних забруднювачів та важких металів в компонентах природного середовища Антарктики.

Керівник - пров. н. співр., канд. хім. наук Богілло В. І. (е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). Співробітники:

- Базилевська М. С. - ст. н. співр., канд. геол. наук, область наукових інтересів – міграція та розподіл галогенвуглеводнів і важких металів у геологічному середовищі полярних регіонів;

Ткаченко О.Ю. - н. співр., канд. хім. наук (вчений секретар відділу) - область наукових інтересів - хімічні реакції на поверхні снігового покриву, обумовлені процесами динамічної електризації під дією вітру (трібоелектрізаціі) і статичної електризації, що виникає при зростанні льодового кристала.

3. Створення баз геоморфологічних, супутникових даних і докладних карт регіону Західної Антарктики з метою вивчення топографії геоїду

Керівник - пров. н. співр., канд. фіз.-мат. наук Греку Р. Х. (E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). Співробітники: н. співр., канд. геол. наук Греку Т. Р., інж. Макрідічева І. С., гол. фах. Вернигорою В. П.

Мал. 6. Розподіл щільнісних неоднорідностей Землі
в шарі 50 м в Антарктичному регіоні. Зображення було побудовано
з використанням методу гравіметричної томографії.
Мал. 7. Карта рельєфу дна архіпелагу Аргентинські острови,
де розташована українська антарктична станція Академік Вернадський.
Карту було побудовано за результатами ехолотних промірювань,
що проводилися протягом сезонних антарктичних експедицій 1998, 2002 років.Мал. 8. Співробітник відділу Богилло В.Й. – постійний учасник
сезонних Антарктичних експедицій.


В 2005 році по антарктичній тематиці було захищено дві кандидатські дисертації .

“Утворення, розподіл та перенесення галогенвуглеводнів в геологічному середовищі” (пошукач – Базилевська М. С., 50 років, спеціальність 21-06-01)

“Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні Західного шельфу Антарктичного півострова” (пошукач – Греку Т. Р., 32 роки, спеціальність 04.00.10).