UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Бартащука Олексія Вацлавовича

на тему "Геодинамічні умови нафтогазоносності Дніпровсько-Донецького палеорифту" за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Суярко Василь Григорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентАзімов Олександр Тельманович, доктор геологних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу аерокосмічних досліджень Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України"

Офіційний опонентАльохін Віктор Івановичдоктор геологічних наук, завідувач кафедри геологі, розвідки та збагачення родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Переглянути дисертаційну роботу Бартащука Олексія Вацлавовича

Переглянути відгук опонента Азімова О.Т.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.

 

ОГОЛОШЕННЯ

28 січня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Осьмачко Любові Степанівни

на тему "Геодинамічні умови формування докембрійської структури та окремих рудоперспективних об'єктів Українського щита" за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Щербак Микола Петрович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Гінтов Олег Борисович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

Офіційний опонентАльохін Віктор Івановичдоктор геологічних наук, завідувач кафедри геологі, розвідки та збагачення родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонентОгар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу Навчально-наукового інституту “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України).

Переглянути дисертаційну роботу Осьмачко Любові Степанівни

Переглянути відгук опонента Гінтова О.Б.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Огара В.І.

ОГОЛОШЕННЯ

27 січня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Шевчук Олени Андріївни

на тему "Стратиграфія середньої юри - крейди України за мікрофосиліями" за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Єсипович Станіслав Михайлович, доктор геологічних наук, завідувач відділу аерокосмічних досліджень в геології Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України".

Офіційний опонентКостенко Микола Михайлович, доктор геологічних наук, голова Науково-редакційної ради Державної служби геології та надр України, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних копалин Українського державного геологорозвідувального інституту.

Офіційний опонент - Рудько Георгій Ілліч, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології, екологічного контролю та аудиту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Переглянути автореферат Шевчук Олени Андріївни

Переглянути дисертаційну роботу Шевчук Олени Андріївни (том 1том 2)

Переглянути відгук опонента Єсиповича С.М.

Переглянути відгук опонента Костенко М.М.

Переглянути відгук опонента Рудько Г.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

27 січня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Яременко Ольги Віталіївни

на тему "Геологічні умови формування та розробки Торчинського родовища апатит-ільменітових руд Українського щита" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Ремезова Олена Олександрівна, доктор геологічних наук, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

 

Офіційний опонентАльохін Віктор Івановичдоктор геологічних наук, завідувач кафедри геологі, розвідки та збагачення родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонентКостенко Микола Михайлович, доктор геологічних наук, голова Науково-редакційної ради Державної служби геології та надр України, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних копалин Українського державного геологорозвідувального інституту.

Переглянути дисертаційну роботу Яременко Ольги Віталіївни

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Костенко М.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

19 грудня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Чепіля Володимира Петровича

на тему "Геологічні умови формування та освоєння нетрадиційних вуглеводневих джерел Волино-Поділля" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти та газу.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу МОН України).

Офіційний опонентЛазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Переглянути автореферат Чепіля Володимира Петровича

Переглянути дисертаційну роботу Чепіля Володимира Петровича

Переглянути відгук опонента Федоришина Д.Д.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.


ОГОЛОШЕННЯ

19 грудня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Локтєва Андрія Андрійовича

на тему "Геологічні чинники газоносності Закарпатського прогину" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти та газу.

Науковий керівник – Павлюк Мирослав Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геології і геохімії  горючих копалин НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу МОН України).

Офіційний опонент - Харченко Микола Васильовичкандидат геолого-мінеральгічних наук, завідувач відділення геології нафти та газу (Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Переглянути автореферат Локтєва Андрія Андрійовича

Переглянути дисертаційну роботу Локтєва Андрія Андрійовича

Переглянути відгук опонента Федоришина Д.Д.

Переглянути відгук опонента Харченка М.В.


ОГОЛОШЕННЯ

17 жовтня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Стародубця Кирила Миколайовича

на тему "Розробка прогнозно-пошукових критеріїв вуглеводневих покладів в кристалічному фундаменті Дніпровсько-Донецької западини на прикладі Юліївсько-Скворцівського полігону" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Калашник Ганна Анатоліївна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України).

Офіційний опонентАльохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, доцент кафедри розвідки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин.

Переглянути автореферат Стародубця Кирила Миколайовича

Переглянути дисертаційну роботу Стародубця Кирила Миколайовича

Переглянути відгук опонента Калашника Г.А.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

17 жовтня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Антіпович Яни Валентинівни

на тему "Особливості трансформації закритої пористості пісковиків Донбасу" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дослідження структурних змін гірських порід відділу геології вугільних родовищ великих глибин (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Вергельська Наталія Вікторівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гірничої геології (Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»).

Офіційний опонент - Охоліна Тетяна Вячеславівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу геології корисних копалин (Інститут геологічних наук НАН України).

Переглянути автореферат Антіпович Яни Валентинівни

Переглянути дисертаційну роботу Антіпович Яни Валентинівни

Переглянути відгук опонента Вергельської Н.В.

Переглянути відгук опонента Охоліної Т.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

16 жовтня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Семенюка Володимира Григоровича

на тему "Визначення прогнозно-пошукових ознак нафтогазоносності Бовтиської імпактної структури за геолого-структурними термо-атмо-гідролого-геохімічними даними" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Калашник Ганна Анатоліївна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України).

Офіційний опонентАльохін Віктор Івановичдоктор геологічних наук, доцент кафедри розвідки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин.

Переглянути автореферат Семенюка Володимира Григоровича

Переглянути дисертаційну роботу Семенюка Володимира Григоровича

Переглянути відгук опонента Калашника Г.А.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

16 жовтня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Олійник Олени Петрівни

на тему "Реконструкція палеотектонічних умов розвитку солянокупольних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку з нафтогазоносністю" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Мачуліна Світлана Олександрівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентОгар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу (Навчально-науковий інститут “Інститут геології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).

Офіційний опонентМатіщук Олександр Анатолійович, кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

Переглянути автореферат Олійник Олени Петрівни

Переглянути дисертаційну роботу Олійник Олени Петрівни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Матіщука О.А.

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Козія Євгена Сергійовича

на тему "Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Ішков Валерій Валерійович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Вергельська Наталія Вікторівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційний опонент - Маметова Людмила Федорівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії дослідження структурних змін гірських порід (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України).

Переглянути автореферат Козія Євгена Сергійовича

Переглянути дисертаційну роботу Козія Євгена Сергійовича

Переглянути відгук опонента Вергельської Н.В.

Переглянути відгук опонента Маметової Л.Ф.


ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Глоня Віталія Анатолійовича

на тему "Особливості формування та прогнозування нафтогазоносності Срібнянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних досліджень" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Куровець Сергій Сергійович, доктор геологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України).

Офіційний опонентЛазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Переглянути автореферат Глоня Віталія Анатолійовича

Переглянути дисертаційну роботу Глоня Віталія Анатолійовича

Переглянути відгук опонента Куровця С.С.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.


ОГОЛОШЕННЯ

14 лютого 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Радковець Наталії Ярославівни

на тему "Еволюція осадових товщ південно-західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв'язку з їх потенційною нафтогазоносністю" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти та газу.

Науковий консультант – Павлюк Мирослав Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Крупський Юрій Зиновійович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України)

Офіційний опонентКуровець Сергій Сергійович, доктор геологічних наук, доцент, завідувача кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Офіційний опонентКутас Роман Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу геотермії та сучасної геодинаміки (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України)

Переглянути автореферат Радковець Наталії Ярославівни

Переглянути дисертаційну роботу Рядковець Наталії Ярославівни

Переглянути відгук опонента Крупського Ю.З.

Переглянути відгук опонента Куровця С.С.

Переглянути відгук опонента Кутаса Р.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

20 червня 2018 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Матіщука Олександра Анатолійовича

на тему "Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Галецький Леонід Станіславович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу геології корисних копалин (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Верховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонент - Федоришин Юрій Іванович, доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник (Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІ-газу).

Переглянути автореферат Матіщука Олександра Анатолійовича

Переглянути дисертаційну роботу Матіщука Олександра Анатолійовича

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Федоришина Ю.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

20 червня 2018 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Святенка Геннадія Євгеновича

на тему "Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Височанський Іларіон Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Крупський Юрій Зиновійович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України).

Офіційний опонентКоваль Анатолій Миколайович, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, головний фахівець відділу геології департаменту розвідки та видобутку газу (НАК «Нафтогаз України»).

Переглянути автореферат Святенка Геннадія Євгеновича

Переглянути дисертаційну роботу Святенка Геннадія Євгеновича

Переглянути відгук опонента Крупського Ю.З.

Переглянути відгук опонента Коваля А.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

23 листопада 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Змієвської Крістіни Олегівни

на тему озривні порушення і зв’язана з ними золоторудна мінералізація на прикладі солонянського рудного поля" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Додатко Олександр Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, доцент кафедри розвідки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин

Офіційний опонентСукач Віталій Васильович, доктор геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ), старший науковий співробітник відділу геології i геохімії рудних родовищ

Переглянути автореферат Змієвської Крістіни Олегівни

Переглянути дисертаційну роботу Змієвської Крістіни Олегівни

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Сукача В.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 листопада 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Самчук Ірини Миколаївни

на тему "Геолого-геофізичні передумови виявлення пасток вуглеводнів у нижньопермських відкладах орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Височанський Іларіон Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, провідний науковий співробітник

Офіційний опонент - Абєлєнцев Володимир Михайлович, кандидатгеологічних наук,  Український науково-дослідний інститут природних газів ПАТ «Укргазвидобування», завідувач сектору геофізичних досліджень та оцінки нафтогазоносності відділу дослідження гірських порід та підрахунку запасів газу

Переглянути автореферат Самчук Ірини Миколаївни

Переглянути дисертаційну роботу Самчук Ірини Миколаївни

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.

Переглянути відгук опонента Абєленцева В.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 листопада 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Карпенко Івана Олексійовича

на тему "Нафтогазова система південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Михайлов Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, директор Навчально-наукового інституту «Інститут геології».

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Куровець Сергій Сергійович, доктор геологічних наук, доцент,  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України, завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, провідний науковий співробітник

Переглянути автореферат Карпенко Івана Олексійовича

Переглянути дисертаційну роботу Карпенко Івана Олексійовича

Переглянути відгук опонента Куровця С.С.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.

 

ОГОЛОШЕННЯ

8 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Іванової Аріадни Вікторівни

на тему "Генезис і еволюція солоного вугілля України та проблеми його освоєння" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Гожик Петро Феодосійович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Белєвцев Рудольф Якович, доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу термодинаміки геосфер (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»)

Офіційний опонент - Узіюк Василь Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Іванової Аріадни Вікторівни

Переглянути дисертаційну роботу Іванової Аріанди Вікторівни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Белєвцева Р.Я.

Переглянути відгук опонента Узіюка В.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 грудня 2016 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Лівенцевої Ганни Анатоліївни

на тему "Геологічні передумови формування техногенних систем вугільних масивів Львівсько-Волинського басейну" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Стрижак Василь Павлович, кандидат геологічних наук, начальник відділу надрокористування та супроводу Департаменту розвідки та видобутку газу (Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)

Переглянути автореферат Лівенцевої Ганни Анатоліївни

Переглянути дисертаційну роботу Лівенцевої Ганни Анатоліївни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Стрижака В.П.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Вергельської Наталії Вікторівни

на тему "Теоретичні основи перервно-неперервного формування вугільно-вуглеводневих формацій" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентВерховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Лукінов Вячеслав Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Вергельської Наталії Вікторівни

Переглянути дисертаційну роботу Вергельської Наталії Вікторівни

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Лукінова В.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

6 грудня 2016 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Мачуліної Світлани Олександрівни

на тему "Геологія та нафтогазоносність доманікоїдних відкладів" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентВерховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонентШнюков Євген Федорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України, керівник (Державна наукова установа «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України)

Офіційний опонент - Нестеровський Віктор Антонович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Мачуліної Світлани Олександрівни

Переглянути дисертаційну роботу Мачуліної Світлани Олександрівни

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Шнюкова Є.Ф.

Переглянути відгук опонента Нестеровського В.А.

 

ОГОЛОШЕННЯ

9 червня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Дубосарського Віктора Рудольфовича

на тему "Закономірності формування перспективних площ вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих газів" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геол. наук, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - доктор геологічних наук, доцент Альохін Віктор Іванович, Донецький національний технічний університет (м. Красноармійськ), Міністерства освіти і науки, завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин, старший науковий співробітник

Офіційний опонент - кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Коваль Анатолій Миколайович, Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (ДП "Науканафтогаз"), завідувач відділу науково-технічного супроводу баз даних

 

Переглянути автореферат Дубосарського Віктора Рудольфовича

Переглянути дисертаційну роботу Дубосарського Віктора Рудольфовича

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Коваля А.М.

СТАРОДУБЦЯ  КИРИЛА  МИКОЛАЙОВИЧА