UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

10-12 квітня 2019 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбулась

VIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених

«ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ»

із залученням рад молодих вчених Відділення наук про Землю.

Ініціатором проведення конференції виступила Рада молодих вчених Відділення при

підтримці  керівництва Інституту геологічних наук та Ради молодих вчених ІГН.

 

Першим з вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту геологічних наук,

академік НАН України Петро Феодосійович Гожик, а також:

заступник академіка-секретаря Відділення наук про Землю,

член-кореспондент Стелла Борисівна Шехунова,

розповівши про утворення та основні етапи розвитку Відділення

(Інститут геологічних наук НАН України)

заступник академіка-секретаря Відділення наук про Землю,

член-кореспондент Олександр Володимирович Кендзера

(Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України)

доктор геологічних наук Ірина Володимирівна Кураєва

(Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України)

заступник директора ЦАКДЗ, кандидат геологічних наук Ольга Володимирівна Седлерова

(ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України)

Основна мета конференції – обговорення основних досягнень молодих науковців, аспірантів, студентів наукових, науково-виробничих установ і вищих учбових закладів України у науково-дослідній діяльності, ознайомлення з основними напрямами сучасних геологічних наукових досліджень, обмін інформацією, досвідом та ідеями.

На участь у конференції надійшло близько 80 заявок, безпосередньо у її роботі взяли участь 67 осіб. На чотирьох засіданнях заслухано і обговорено 29 усних і 15 стендових доповідей. Окрім інститутів Відділення наук про Землю НАН України (Інститут геологічних наук, Інститут географії,  Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. П.М. Семененка НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України та ін.), участь у конференції взяли молоді науковці, аспіранти та студенти з університетів Києва (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Херсона (Херсонський державний університет), Одеси (Одеський державний екологічний університет), Львова (Національний університет «Львівська політехніка»), Вінниці (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), Житомира (Житомирський державний технологічний університет), а також ближнього зарубіжжя – Білорусі (Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины) та Казахстану (Карагандинський державний технічний університет).

Тематикою доповідей учасників конференції охоплено основні наукові напрями, які спрямовані на розробку фундаментальних та прикладних проблем у галузі наук про Землю: загальної та регіональної геології, формування корисних копалин, літології, геології морів та океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології, інженерної геології, екологічної безпеки, географічних досліджень, регіональної геофізики та сейсмічної небезпеки, геоінформаційних технологій та дистанційного зондування Землі.

До відкриття конференції видано збірник, який містить 60 тез наукових доповідей.

За запрошенням Ради молодих вчених Відділення наук про Землю в рамках конференції провідними науковцями Відділення проведено семінари та лекції:

-  «ПРОБЛЕМИ ГЕОЕКОЛОГІЇ АНТАРКТИКИ» (кандидат хімічних наук Володимир Йосипович Богилло);

- «РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС: СУЧАСНИЙ СТАН, РАДІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ І АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»  (кандидат фізико-математичних наук Дмитро Олександрович Бугай);

- «ПРОСТОРОВА НЕОДНОРІДНІСТЬ РАДОНОВИХ РИЗИКІВ» (кандидат геологічних наук Олександр Вікторович Шабатура);

- «3D МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОГРАМІ PETREL» (представник компанії ТОВ «ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ Україна» Анастасія Юріївна Шибецька).

Проведено майстер-клас «Хроматографія та хроматографічний аналіз газових проб» доктор геологічних наук Ігор Дмитрович Багрій, Кирило Стародубець.

Під час проведення Конференції проходив конкурс усних та стендових доповідей «The Best GeoReport». Найкращих доповідачів було обрано таємним голосуванням всіх присутніх учасників та гостей конференції 10 та 11 квітня. Переможців Антона Кушніра (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), Володимира Саприкіна (Інститут геологічних наук НАН України), Ірину Супрун (Інститут геологічних наук НАН України) було нагороджено цінними нагородами. Доповіді Олександра Бончковського (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), Тетяни Коптєвої (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського), Сергія Дорошкевича (Інститут географії НАН України) було відзначено грамотами.

Членами організаційного комітету у підсумковій дискусії було зазначено, що всі представлені на конференції доповіді певною мірою відображають основні напрями вітчизняної геологічної науки, мають досить високий науковий і методичний рівень.

доктор геол.-мін. наук  Дмитро Павлович Хрущов

доктор геологічних наук Олена Олександрівна Ремезова

доктор геологічних наук Мирон Степанович Ковальчук

заступник директора Інституту, доктор геологічних наук Ігор Дмитрович Багрій

Учасники конференції у ПРОЕКТІ РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ рекомендували:

  • Молодим науковцям, які бажають підвищувати науково-технічний рівень держави – проявляти ініціативу і наполегливість у реалізації своїх творчих планів і прагнень, використовувати наявні можливості залучення до наукової діяльності, активно співпрацювати з керівництвом і працівниками наукових установ у цьому напрямі.
  • Раді молодих вчених Відділення наук про Землю організовувати: творчі зв'язки молодих вчених з фахівцями і вченими науково-дослідницьких організацій; лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, що знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки; проведення шкіл молодих вчених, їхні творчі звіти, огляди, конкурси, тощо. планів і прагнень, використовувати наявні можливості залучення до наукової діяльності, активно співпрацювати з керівництвом і працівниками наукових установ у цьому напрямі.
  • Редакціям наукових журналів і збірників наукових праць сприяти публікуванню найбільш значущих напрацювань молодих науковців.
  • Науково-організаційному комітету організовувати та проводити наступні конференції за участю рад молодих вчених Відділення наук про Землю.
  • Висловити подяку керівництву Інституту геологічних наук НАН України за матеріальну і організаційну підтримку конференції.

 

12 квітня учасники конференції мали можливість відвідати виїздну екскурсію

"КИЇВ-ЖЕЖЕЛІВ-БЕРДИЧІВ".

Подорож перевищувала 200 км в один бік і складалася з геологічного практикуму та культурної частини:

1. Унікальні геологічні об’єкти Вінницької області - гранітне та каолінове родовища у с. Жежелів.

 

 

2. Історичні та інших пам’ятки м. Бердичів Житомирської області.

МОНАСТИР БОСИХ КАРМЕЛІТІВ

Більше інформації на web-сторінці конференції за адресою http://gc.igs-nas.org.ua