UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

14.10.2018

5 жовтня 2018 року в смт. Хорошів, Житомирської області на базі Державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів України відбулася  VII Науково-практична конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання».

У конференції, організованій Державною установою «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів України, Українським мінералогічним товариством; ГО «Спілка геологів України», активну участь взяли науковці Інституту геологічних наук НАН України. Партнерами конференції виступили «Навігаційно-геодезичний центр», Компанія «Елміз», група компаній TUTKOVSKY.

Метою конференції було обмін досвідом, науковими і практичними досягненнями, визначення основних тенденцій, перспектив розвитку, використання, охорони мінеральних ресурсів та геологічної спадщини України; впровадження сучасних технологій у сфері дослідження і використання мінеральних багатств; координація наукових досліджень вчених, представників виробничих організацій та приватних компаній у галузі дослідження, розробки та охорони геологічного середовища; підтримка обдарованої молоді та залучення її до науково-практичної роботи.

У роботі конференції взяли участь академік-секретар відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України академік НАН України О.М. Пономаренко, академік НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України академік НАН України П.Ф. Гожик, почесний Президент Українського мінералогічного товариства професор В.І. Павлишин, віце-президент Українського-мінералогічного товариства професор  М.С. Ковальчук, секретар Українського-мінералогічного товариства В.М. Бельський, Голова правління ГО «Спілка геологів України» Г.А. Лівенцева, представник Навігаційно-геодезичного центру Є.П. Пашкевич, представник компанії «Елміз» (офіційного дистриб’ютора Leica Geosystems в Україні) В.А. Гандзюк, а також науковці Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення» НАН України, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України, Інституту географії НАН України, Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії РАН; науково-педагогічні працівники, аспіранти, студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Житомирського державного технологічного університету, Національного авіаційного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Криворізького національного університету, Національного університету водного університету та природокористування; співробітники геологічних музеїв ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння» і Національного науково-природничого музею НАН України, представники приватних компаній з України.

Доповіді були орієнтовані на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі: мінерально-сировинних багатств України та шляхів їх оптимального використання; музейного аспекту дослідження і збереження мінералів та гірських порід; інженерно-геодезичних та маркшейдерських вишукувань; моніторингу, охорони та використання земель, порушених гірничими виробками.

Учасники конференції одностайно відзначають:

  • високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у доповідях;
  • активну участь у роботі конференції та зростаючий інтерес до наукових проблем студентів та молодих учених з вищих учбових закладів та установ Національної академії наук України;

Учасники конференції рекомендують:

  • відзначити необхідність державного фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов’язаних з дослідженням мінерально-сировинних багатств України, пошуками стратегічно важливих твердих корисних копалин і оновлення технологічної й аналітичної баз науково-дослідних інститутів геологічного профілю;
  • підвищити інвестиційну та інтелектуальну привабливість конференції шляхом зосередження уваги на розгляді питань співпраці науковців, геологів-виробничників, технологів-збагачувальників, маркшейдерів, геодезистів, фахівців з ГІС-технологій, аналітиків, економістів, гірників, маркетологів і надрокористувачів;
  • створити Всеукраїнський сайт мінералогічних музеїв України для інтерактивного доступу в реальному часі  (фінансування – гранти різного рівня);
  • щорічно проводити науково-практичну конференцію «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» з розробкою туристичних маршрутів із залученням до роботи конференції учасників з боку профільних міністерств, промислових підприємств, бізнесменів, представників органів місцевої влади та самоврядування.

Підготовлено професором М.С. Ковальчуком