UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ ПЕРЖАНСЬКОГО РУДНОГО РАЙОНУ»

23 лютого 2018 року в м. Олевськ Житомирської області відбулась

Друга науково-практична конференція,

присвячена першовідкривачу Пержанського берилієвого родовища

Леоніду Галецькому.

Леонід Станіславович Галецький – відомий вчений із світовим ім’ям, керівник багатьох фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі геології і металогенії, завідувач відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України, першовідкривач унікального Пержанського родовища берилію на Житомирщині, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії УРСР та Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

24 лютого 2017 року на 82-му році видатний дослідник, метр геології та металогенії пішов із життя.

23 лютого 2018 року, з метою вшанування річниці пам’яті видатного вченого, а також для визначення сучасного стану та перспектив освоєння мінерально-ресурсного потенціалу Пержанського рудного району, для залучення інвестицій у розвиток регіону, обговорення стану виконання рішень попередньої конференції (на якій у жовтні 2014 року Леонід  Галецький виступав з основною доповіддю про історію відкриття та вивчення Пержанського родовища берилію як світового ексклюзиву), в актовій залі Олевської міської ради пройшла друга науково-практична конференція: «Стан та перспективи освоєння Пержанського рудного району».

 

Відкриття конференції в пам’ять Леоніда Галецького. м.Олевськ.

23 лютого 2018р.

 

Учасники конференції в актовій залі Олевської міської ради.


Ініціаторами та організаторами конференції виступили Державна служба геології та надр України, Інститут геологічних наук НАН України, Академія технологічних наук НАН України, Спілка буровиків України, Спілка геологів України, Олевська міська рада.

Спонсорами конференції виступили:

v ТОВ «Пержанська рудна компанія»,

v Олевська міська рада,

v ТОВ «Балфорд Україна» гідроенергетика, каоліни і титан,

v Сівченко В.А. - директор Іршанського ГЗК,

v Леонід Шпильовий

В роботі конференції взяли участь представники Державної служби геології та надр України, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Житомирського державного технологічного університету, Приватного вищого навчального закладу «Інститут Тутковського», Академії технологічних наук України, Спілки буровиків України, Спілки геологів України, Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, ТОВ «Корона»», ТОВ «ОлевськРесурс-Інвест», ДП «Олевськторф», Житомирської ОДА, Олевської міської ради, Хочинської сільської ради, Олевських ЗОШ, Перганської ЗОШ, ветерани геологорозвідки, журналісти, вчителі, краєзнавці.

Олевську міську раду представляли керівник виконавчого апарату Юрій Русин та головний спеціаліст відділу економічного розвитку Юрій Халімончук.

Привітання голови Житомирської ОДА Ігора Гундича озвучив головний спеціаліст відділу екології та природних ресурсів Олександр Файдюк. Привітання від виконавчого директора Канадсько-Української Торгової палати пані Емми Турос передала пані Наталія Чернієнко – провідний науковий співробітник ІГН НАН України, кандидат геологічних наук. Від директора Іршанського ГЗК Віктора Сівченка привітання передав його радник Володимир Трохименко. Привітання від директора Інституту геологічний наук НАН України академіка Петра Гожика зачитала зав.відділу геології корисних копалин, доктор геологічних наук Олена Ремезова.

Від Державної геологічної служби та надр України привітали учасників конференції Іван Мартиненко і Микола Набок та вручили голові Спілки буровиків України, ветерану геологорозвідки Анатолію Вдовиченку ювілейну відзнаку «100 років створення державної геологічної служби України».

У своєму вступному слові голова Спілки буровиків України Аналолій Вдовиченко відзначив, що головною метою конференції є визначення значимості для України освоєння Олевського краю та безпосередньо Пержанського рудного поля. В межах рудного поля Леонід Галецький разом із іншими геологорозвідниками відкрив унікальне Пержанське родовище берилію – найбільше у світі за якістю та масштабами руд. У зв'язку із своєю винятковістю і високою економічністю воно може стати об'єктом світової уваги. Наше завдання - розвивати розпочату справу в напрямку комплексного освоєння покладів, якими багатий цей благодатний Олевський край.

З доповідями виступили:

v Ремезова Олена Олександрівна - доктор геологічних наук, завідувач відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України - «Мінерально-ресурсна база Олевського району».

v Чернієнко Наталія Миколаївна - кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України, член-кореспондент академії гірничих наук України - «Забезпечення першочергового освоєння Пержанського родовища берилію – світового ексклюзиву».

v Лівенцева Ганна Анатоліївна – Голова правління ГО «Спілка геологів України», ректор ПВНЗ «Інститут Тутковського», кандидат геологічних наук - «Впровадження стандартів ЄС в шкільну геологічну освіту».

v Митрохин Олександр Валерійович - доктор геологічних наук, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка – «Геологічна освіта в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка».

v Шумлянський Леонід Владиславович - доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України – «Геохронологія порід Коростенського комплексу».

v Шаталов Микола Микитович – доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України - «Галецький Леонід Станіславович – видатний геолог України та світу».

Всі доповіді активно обговорювалися присутніми. Учасники конференції мали змогу виступити зі своїми пропозиціями та побажаннями.

 

Митрохін О.В., Потапчук І.С., Трохименко В.М.

Наталія Чернієнко відзначила, що результати геологорозвідувальних робіт і економічні розробки останніх років показали можливість створення стратегічно важливої мінерально-сировинної бази рідкісних та рідкісноземельних металів в межах Пержанського рудного району. Тут, окрім Пержанського родовища берилію, відомі родовища: Ястребецьке фтор-рідкісноземельно-цирконієвих руд, Юрівське апатит-ільменітових руд, Сущанське дистенових кварцитів; Центральний рудопрояв ітрофлюориту; колумбіт-циркон-каситеритові розсипи та ін. Запаси промислових категорій та прогнозні ресурси значної кількості перерахованих корисних копалин можуть бути суттєво збільшені при подальшому вивченні території та окремих об’єктів. Наведені родовища та перспективні рудопрояви розміщені в безпосередній близькості одне від одного, а враховуючи подібність технологічних властивостей руд, можуть відпрацьовуватись єдиним гірничо-збагачувальним підприємством. Пержанський рудний район за потужністю та світовим досвідом освоєння подібних районів, здатний забезпечити розвиток гірничодобувної промисловості в Поліському краю на багато десятиліть.

Також вона акцентувала увагу на величезний внесок «Пержанської рудної компанії» у дослідження Пержанського родовища з позицій сучасних геолого-економічних умов. Так, вперше для Крушинської ділянки даного родовища, було зроблено комп’ютерне моделювання з побудовою 3-D моделі, що дозволило по-новому оцінити перпективи Пержанського родовища.

В заключному виступі Анатолій Вдовиченко висловив глибоку стурбованість тим, що незважаючи на високий науковий рівень і практичний досвід професіоналів галузі, найголовнішою її проблемою є відсутність єдиної чітко сформульованої і усіма однозначно зрозумілої державної політики в геологорозвідувальній галузі, а також широкомасштабних системних і послідовних дій по її реалізації. Осколки геології, поки що, тримаються лише на ентузіазмі окремих, відданих своїй справі фахівців і громадських діячів. Якщо їхнє натхнення вичерпається – геологорозвідка зникне назавжди. Наглядним прикладом цьому є Житомирська геологорозвідка, яка зруйнована вщент до такого нікчемного рівня, що навіть не знайшлося жодної адекватної особи, яка спромоглася б взяти участь у цій конференції. Враховуючи таку жахливу ситуацію та повну бездіяльність влади, на нас покладена велика відповідальність зберегти і розвинути минулі і сучасні напрацювання.

 

 

Олевська міська рада. Учасники конференції.

 

 

Обговорення Рішення учасниками конференції.

 

Друга частина конференції відбулась в с. Перга (30 км на північ від Олевська) на базі Перганської загальноосвітньої школи, де раніш розташовувалась база Олевської геологорозвідувальної партії Житомирської геологічної експедиції тресту «Київгеологія».

Тут відбувся мітинг, присвячений пам’яті Леоніда Галецького та відкриття пам’ятної дошки. Крім учасників конференції в заході взяли участь мешканці с. Перги, місцеві ветерани геологорозвідки, вчителі та учні школи.

 

Пержанці та учасники конференції на відкритті пам’ятної дошки Леоніду Галецькому.

Після мітингу відбувся схід мешканців села Перга, на якому було прийнято рішення про найменування однієї із вулиць на честь Леоніда Галецького.

 

Учасники конференції. Відкриття пам’ятної дошки Леоніду Галецькому на території Перганської загальноосвітньої школи.

 

Учасники конференції. Відкриття пам’ятної дошки Леоніду Галецькому на території Перганської загальноосвітньої школи.


Місцевій школі були вручені подарунки, діткам- солодощі та передана геологічна література та інформація про навчальні заклади, в яких навчають фахівців геологічної галузі (ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, КНУ ім. Тараса Шевченка, Дрогобицького КНГ, Полтавського КНГ, КГРТ),

 

 

Меморіальна дошка памяті великого вченого Леоніда Галецького на фасаді Перганської школи (колишня база Олевської геологорозвідувальної партії Житомирської геологічної експедиції тресту «Київгеологія»).

 

 

Учні  Перганської  загальноосвітньої  школи біля пам’ятника геологорозвідникам Пержанського родовища берилію.

Після обговорення конференція ухвалила такі рішення:

1. Видати історичну книгу: «Перга – Торонто. Історія вивчення Пержанського рудного району і його світове значення». Присвячену пам’яті Леоніда Галецького.

2. Створити Редакційну колегію з видання книги в складі: Чернієнко Н.М., Шаталова М.М., Вдовиченка А.І., Лівенцевої Г.А., Ремезової О.О., Халімончука Ю.В.

3. Редакційній колегії сформувати авторський колектив книги.

4. Відтворити списки усіх ветеранів Олевської геологорозвідки, зібрати і обробити інформацію про їх діяльність і спогади (Халімончук Ю.В., Хомутовський А.В., Степанчук О.В.).

5. Створити в Олевському краєзнавчому музеї, в Перганській школі та інших школах стенди, присвячені геологічній темі.

6. Організовувати дні геологічних знань для школярів району в рамках Малої Академії та громадських організацій.

7. Рекомендувати відділу освіти провести слухання за матеріалами конференції.

8. Нову вулицю в м. Олевськ назвати іменем професора Леоніда Галецького (Халімончук Ю.В.).

9. Звернутись до Житомирської міської громади встановити пам’ятну дошку на будинку, де проживав Леонід Галецький (Ремезова О.О., проф. І.Г. Грабар).

10. Встановити пам’ятну плиту в школі, де навчався Л.С. Галецький в с. Новий Завод Пулинського району. (Ремезова О.О., проф. І.Г. Грабар).

11. Провести науково-практичну конференцію «Освоєння мінерально-ресурсного потенціалу Полісся» в Житомирському державному технологічному університеті (Ремезова О.О.).

12. Провести конференцію з питань освоєння титанових родовищ на базі Іршанського ГЗК (Сівченко В.А.).

13. Розробити туристичні маршрути по видатним місцям і геологічним пам’ятникам в рамках «Бурштинового шляху» Європи (Ремезова О.О.).

14. Надати допомогу в організації геологічної практики студентам геологічних спеціальностей Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

 

Від Оргкомітету конференції:

Голова Спілки буровиків України,

академік Академії технологічних наук України,

професор ПолтНТУ

 

 

 

 

А.І. Вдовиченко

 

Провідний науковий спіробітник ІГН НАН України,

канд. геол. наук, член-кореспондент

Академії  гірничих наук України

 

 

Н.М. Чернієнко

 

 

Додаткову інформацію можна переглянути на сайтах:

Олевської об’єднаної територіальної громади: http://olevsk-gromada.gov.ua/2018/03/01/avtoritetne-zibrannya-prisvyachene-pam-yati-kolegi/

Спілки буровиків України:

https://www.facebook.com/Spilka.burivykiv/?hc_ref=ARTj-AZMwgQhreJa2cg87spoL6tSbOBScr7eSubUk10_DjFXvlL_6m3rhuCpHqigSyo

 

Митрохін О.В., Потапчук І.С., Трохименко В.М.