UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

25-26 жовтня 2017 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбулась

VII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених

«ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ»

із залученням рад молодих вчених Відділення наук про Землю.

Ініціатором проведення конференції виступила Рада молодих вчених Відділення

при підтримці  керівництва Інституту геологічних наук НАН України та Ради молодих вчених ІГН.

Основна мета конференції – обговорення основних досягнень молодих науковців, аспірантів, студентів наукових, науково-виробничих установ і вищих учбових закладів України у науково-досліднійдіяльності, ознайомлення з основними напрямами сучасних геологічних наукових досліджень, обмін інформацією, досвідом та ідеями.

На участь у конференції надійшло близько 80 заявок, безпосередньо у її роботі взяли участь 67 осіб. На чотирьох засіданнях заслухано і обговорено 25 усних і 10 стендових доповідей. Окрім інститутів Відділення наук про Землю НАН України (Інститут геологічних наук, Інститут географії,  Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. П.М. Семененка НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України та ін.), участь у конференції взяли молоді науковці, аспіранти та студенти з університетів Одеси (Одеський державний екологічний університет), Дніпра (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара), Полтави (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка), Харкова (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Карпатський біосферний заповідник (Угольське природоохоронне науково-дослідне відділення), Національний авіаційний університет, а також ближнього зарубіжжя – Білорусі (Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины) та Азербайджану (Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана).

Тематикою доповідей учасників конференції охопленоосновні наукові напрями, які спрямовані на розробку фундаментальних та прикладних проблем у галузі наук про Землю: загальної та регіональної геології, формування корисних копалин, літології, геології морів та океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології, інженерної геології, екологічної безпеки, географічних досліджень, регіональної геофізики та сейсмічної небезпеки, геоінформаційних технологій та дистанційного зондування Землі.

До відкриття конференції видано збірник, який містить більше 50 тез наукових доповідей.

За запрошенням Ради молодих вчених Відділення наук про Землю в рамках конференції провідними науковцями Відділення проведено семінари та лекції:

-     «Передумови та шляхи інтегрування індивідуального вченого у Світову науку» (доктор геол. наук А.Б. Климчук);

-     «Використання стандарту «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ8302:2015) у наукових журналах» (канд. геол. н. А.І. Радченко);

-     «Особливості інженерно-геоморфологічних вишукань для цілей гідротехнічного будівництва в Екваторіальній Африці» (канд. географ. н. Р.О. Спиця);

-     «Геоекологічний стан території м. Борислав» (канд. геол. н. А.Г. Мичак).

Під час проведення Конференції проходив конкурс усних та стендових доповідей «The Best GeoReport». Найкращих доповідачів було обрано таємним голосуванням всіх присутніх учасників та гостей конференції 25 та 26 жовтня. Переможців Бончковського О.С. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), Дорошкевича С.П. (Інститут географії НАН України), Михальченко І.І. (ДУ «ІГНС НАН України») було нагороджено цінними винагородами. Доповіді Самойлич К.О. (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара), Касьянової Н.В. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Бельського В.М. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка) було відзначено грамотами.

Членами організаційного комітету у підсумковій дискусії було зазначено, що всі представлені на конференції доповіді певною мірою відображають основні напрямки вітчизняної геологічної науки, мають досить високий науковий і методичний рівень.


Учасники конференції у ПРОЕКТІ РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ рекомендували:

  • Молодим науковцям, які бажають підвищувати науково-технічний рівень держави – проявляти ініціативу і наполегливість у реалізації своїх творчих планів і прагнень, використовувати наявні можливості залучення до наукової діяльності, активно співпрацювати з керівництвом і працівниками наукових установ у цьому напрямі.
  • Раді молодих вчених Відділення наук про Землю організовувати: творчі зв'язки молодих вчених з фахівцями і вченими науково-дослідницьких організацій; лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, що знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки; проведення шкіл молодих вчених, їхні творчі звіти, огляди, конкурси, тощо. планів і прагнень, використовувати наявні можливості залучення до наукової діяльності, активно співпрацювати з керівництвом і працівниками наукових установ у цьому напрямі.
  • Редакціям наукових журналів і збірників наукових праць сприяти публікуванню найбільш значущих напрацювань молодих науковців.
  • Науково-організаційному комітету організовувати та проводити наступні конференції за участю рад молодих вчених Відділення наук про Землю.
  • Висловити подяку керівництву Інституту геологічних наук НАН України за матеріальну і організаційну підтримку конференції.

 

27 жовтня учасники конференції мали можливість відвідати виїздну екскурсію "Від гранітів до алмазів". Подорож до смт Хорошів перевищувала 200 км в один бік і складалась з двох зупинок:

перша зупинка біля Коростишівського каньйону, де озера в гранітних скелях з чистою водою...

друга зупинка - Музей коштовного та декоративного каміння, який є одним з найвідоміших геологічних музеїв не тільки України, а й світу, який має статус «Науковий об’єкт, що становить національне надбання України», розташований в селищі Хорошів Житомирської області.

Більше інформації на web-сторінці конференції за адресою http://gc.igs-nas.org.ua