UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Інститут геологічних наук взяв участь у міжнародному форумі “INNOVATION MARKET” (МФІМ), що проходив у період з 22 по 24 листопада 2016 року в Міжнародному виставковому центрі, м.Київ

МФІМ – місце зустрічі новаторів, винахідників, виробників провідних інноваційних технологій, авторів Startup- проектів з представниками підприємств – потенційних споживачів, зацікавлених в технологічному оновленні виробничих процесів, акселераторами інвестиційних проектів, експертами в різних галузях економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, представниками авторитетних інвестиційно-фінансових установ України, Польщі та Китаю, з політичними лідерами України.

Інститут був представлений на форумі декількома стендами в тематичній секції "Екологія", що презентували інноваційні розробки нашої установи за напрямками очищення геологічного середовища від нафтохімічного забруднення, досліджень рекреаційного потенціалу глибоководних пелоїдів Чорного моря, геолого-геохімічних ознак виявлення геодинамічних ситуацій в вугільних шахтах, проблем видобутку бурштину в Україні.

Глибоководні пелітові мули Чорного моря є повноцінним замінником лікувальних грязей озера   Чокрак, Сакського лиману та інш., які видобувались та перероблялись на території Криму. Аплікаційні та косметичні лікувальні та лікувально-профілактичні матеріали розроблені на основі пелоїдних морських відкладів вже виготовляються та застосовуються у санаторіях та ін. лікувальних закладах. Розроблено та затверджено відповідні зміни до Технічних умов ТУ У 24.1-05402714-001:2006 (дата надання чинності 21.11.14.) «ПЕЛОСИД» (Відкладення голоценові глибоководні донні пелітові Чорного моря), а також Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (від 16.07.14. № 05.03.02-07/45642), які є документами, що дозволяють виробництво та застосування нативних та модифікованих колоїдним золотом та відповідними олійними екстрактами   глибоководних мулів Чорного моря.

Результатів власних багаторічних пошуково-розвідувальних і моніторингових досліджень осередків нафтохімічного забруднення геологічного середовища , застосування методів фізичного і математичного моделювання дозволили встановити закономірності їх утворення і трансформації як просторових характеристик, так і речовинного складу. Обґрунтовано необхідність складання проектів санаційних робіт з урахуванням різноманітності трансформацій скупчень нафтових вуглеводнів, існуючих у геологічному середовищі, в першу чергу, в залежності від коливання рівня ґрунтових вод. Результати досліджень використані при реалізації проекту «Проведення природовідновлювальних робіт з локалізації та ліквідації нафтохімічного забруднення на території резервуарного парку військової частини А2788, м. Київ», що виконується в рамках співробітництва Україна–НАТО в сфері науки та охорони довкілля та направлений на впровадження новітніх методичних підходів та технологій ліквідації забруднення.

 

Проблема безпечного видобування бурштину на сьогодні є однією із найбільш резонансних в Україні. Науковцями Інституту проведено дослідження поширення бурштиноносних покладів на території України. Наразі проводяться дослідження із визначення закономірностей формування та прогнозної оцінки бурштинових покладів України, аналіз альтернативних технологій видобутку, розробка методичних рекомендацій щодо рекультивації порушених територій внаслідок незаконного видобутку "сонячного каміння" та подолання екологічних наслідків бурштинової лихоманки.

За темою виявлення геодинамічних ситуацій в вугільних шахтах ст. наук. спів. Інституту Н.В.Вергельською була представлена доповідь на Конференції форуму, що викликала зацікавлення у учасників конференції у зв'язку із актуальністю проблеми досліджень та наслідками непердбачуваних вибухів на шахтах.

Активна участь Інституту геологічних наук у форумі підтверджена сертифікатом.