UkrainianEnglish
There are no translations available.

УВАГА! Оголошено конкурс на заміщення посади директора Інституту геологічних наук НАН України


Повідомляємо, що Національною академією наук України оголошено конкурс на заміщення посади директора Інституту геологічних наук НАН України. Оголошення опубліковано на офіційному сайті НАН України 21 січня 2021 року.

Конкурс проводиться відповідно до Статуту НАН України, Статуту Інституту геологічних наук НАН України та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи».

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора Інституту мають: Президія НАН України, Бюро Відділення наук про Землю НАН України, члени НАН України, вчена рада Інституту, колективи наукових відділів Інституту. Кандидатом на посаду директора Інституту не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Прийом документів претендентів на посаду директора Інституту здійснюється Відділенням наук про Землю НАН України за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ, до 21 березня 2021 року.

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:

 • письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою;
 • автобіографію;
 • копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань;
 • список наукових праць;
 • відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.200 №  1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Дату проведення виборів директора Інституту буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційному веб-сайті Інституту.

Для проведення виборів директора Інституту згідно Наказу в.о. директора від 27.01.2021 р. № 10-ос створено організаційний комітет та виборча комісія.

Склад організаційного комітету:

 1. О.Б. Климчук, чл.-кор. НАН України, пров.н.сп. відділу гідрогеологічних проблем;
 2. Р.Б. Гаврилюк, учений секретар Інституту;
 3. С.О. Мачуліна, в.о. зав.відділом геології вугільних родовищ;
 4. О.Д. Науменко, голова первинної профспілкової організації;
 5. М.С. Огняник, зав. відділом охорони підземних вод;
 6. М.С. Ковальчук, зав. відділом літології;
 7. М.Г. Демчишин, зав. відділом інженерної геології.

Склад виборчої комісії:

 1. Н.І. Дикань, завідуюча відділом геології антропогену;
 2. О.А. Сіренко, пров.н.сп. відділу стратиграфії і палеонтології кайнозойських відкладів;
 3. Т.В. Кріль, ст.н.сп. відділу інженерної геології;
 4. П.М. Коржнєв, ст.н.сп. відділу геології нафти і газу;
 5. О.О. Ремезова, зав. відділом геології корисних копалин;
 6. К.М. Стародубець, ст.н.сп. відділу геоекології та пошукових досліджень;
 7. В.Р. Дубосарський, пров.н.сп. відділу геоекології та пошукових досліджень;
 8. Г.-Х.В. Клюшина, ст.н.сп. відділу сучасного морського седиментогенезу;
 9. Ю.О. Негода, м.н.сп. відділу охорони підземних вод.

Телефон для довідок: +38 (044) 239-74-16, +38 (044) 486-93-34

Електронна пошта: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it