UkrainianEnglish
There are no translations available.

З глибоким сумом повідомляємо, що 24 лютого 2017 року, на 82 році пішов з життя метр геології, один із славетних і визначних геологів світу Галецький Леонід Станіславович.

Галецький Леонід Станіславович відомий вчений із світовим ім’ям, керівник багатьох фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі геології і металогенії, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР (1979) та Державної премії УРСР (1973) в галузі науки і техніки, доктор геолого-мінералогічних наук (1985), професор (1991), зав. відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України (із 1997).

Все своє життя Леонід Станіславович присвятив геологічній галузі в якій пропрацював понад 60 років.

Народився 21 червня 1935 р. у м. Житомир. Свої перші пізнання в геології він отримав у Київському геологорозвідувальному технікумі. В 1960 р. закінчив з відзнакою Всесоюзний заочний політехнічний інститут.  З 1953 р. по 1968 р. пройшов шлях від техніка-геолога до головного геолога польових геологічних партій та експедицій. У 1968–1980 роках керівник Центральних геохімічної та металогенічної партій; 1980–1987 рр. – головний геолог Міністерства геології УСРС. З 1987 по 1997 роки – директор геологічного підприємства «Геопрогноз». Починаючи з 1997 року Л.С. Галецький очолював відділ геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України.

Більш як піввікова діяльність Леоніда Станіславовича пов’язана з всебічним дослідженням геології та металогенії України, реалізацією та становленням мінерально-сировинної бази.

Леонід Станіславович – першовідкривач унікального Пержанського родовища берилію в Житомирській області. У 1985–1995 рр. під його науковим керівництвом здійснена комплексна міжвідомча програма «Прогноз», в результаті реалізації якої було проведено генеральне узагальнення та аналіз великої геологічної, геофізичної, геохімічної та металогенічної інформації по всій території України.

Ним були розроблені теоретичні й методологічні основи металогенічного аналізу докембрію, виділені уперше у світовій геологічній практиці нові типи рідкіснометалевих рудних формацій і виявлені їх крупні родовища в межах Українського щита. Під науковим керівництвом Л.С. Галецького здійснені фундаментальні та прикладні дослідження, які пов’язані з визначенням основних закономірностей розвитку і розміщенням корисних копалин на території України, оцінкою та реалізацією мінерально-ресурсного потенціалу країни в сучасних економічних умовах та його раціональному використанню. Ним уперше виділена планетарна геодинамічна система довгоживучих наскрізних трансрегіональних лінеаментів – мегазон активізації «Геотранс», що контролюють розміщення найбільш великих рудних і нафтогазоносних районів. Під його керівництвом створено унікальне геологічне видання – Атлас «Геологія і корисні копалини України», яке одержало міжнародне визнання. Зокрема, його англійська версія при сприянні канадійської діаспори була видана в 2007 році в Університеті Торонто та направлена до усіх Консульств та представництв України за кордоном.

В останні роки під науковим керівництвом Л.С. Галецького були виконані фундаментальні та прикладні роботи по оцінці та реалізації мінерально-ресурсного потенціалу України в сучасних економічних умовах:

  • «Стратегія розвитку мінеральних ресурсів України",
  • «Вивчення перспектив розвитку та використання мінерально-сировинної бази глин та каолінів України»,
  • «Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009–2012 років»,
  • «Визначення та геолого-економічне обґрунтування пріоритетних родовищ рідкісних металів та рідкісноземельних елементів Українського щита для їх першочергового освоєння»,
  • «Металогенія України»,
  • «Основні рудоносні структури території України»,
  • «Металогенія та прогнозна оцінка титану України»,
  • «Цикл робіт по оцінці та промисловому освоєнню Мазурівського та Азовського родовищ рідкісних металів».

Результати його наукових досліджень і відповідні рекомендації були доведені до РНБО України, Мінприроди, Держгеолслужби, Мінпромполітики, низки гірничорудних компаній та реалізовані у виробництві, втілені в «Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».

Він був учасником багатьох світових Форумів, Міжнародних Геологічних Конгресів у Москві (1984 р.), Вашингтоні (1989 р.), Кіото (1992 р.), Пекіні (1996 р.).

Американський Біографічний Інститут визнав Л.С. Галецького людиною року і його біографічні дані включені в Міжнародний довідник видатних осіб за 1998 р.  За визнанням Міжнародної Дирекції Експертів США йому присвоєно звання «Міжнародного Експерта в галузі геології та мінеральних ресурсів».

Роботи Леоніда Станіславовича Галецького відмічені високими нагородами: державними преміями УРСР (1973) і СРСР (1979), дипломами: “Почесний розвідник надр СРСР” (1980), “Почесний розвідник надр України” (1995), «Першовідкривач родовищ СРСР» (1970), золотим диплом і медаллю Міжнародного геологічного конгресу (1984), Золотою відзнакою Спілки геологів України (2001). Він нагороджений орденами  і медалями  УРСР і СРСР, зокрема, орденом "Знак Пошани" (1966). За значний внесок  у розбудову геологічної галузі він нагороджений орденом «За трудові досягнення IV ступеня» (2007), за служіння Україні та підтримку Козацького руху Орденом "Козацький Хрест" III ступеню (2004).

Л.С. Галецький був членом Вченої Ради та спецради Інституту геологічних наук НАН України та членом спецради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читав курс лекцій в університеті по геотектоніці та металогенії, був головою Державної екзаменаційної комісії на геологічному факультеті університету. Був членом редколегії «Геологічного журналу» та «Геолог України».

Л.С. Галецький автор понад 450 наукових праць, серед яких 10 монографій, автор 51 геологічного звіту, 7 методичних посібників, 12 цільових і комплексних програм геологічних досліджень. Під його науковим керівництвом підготовлено 9 докторів, 17 кандидатів геолого-мінералогічних наук.

Метр геології, велика яскрава особистість, життєрадісна людина потужної позитивної харизми він все своє життя ніс добро людям. Його життєвим кредо було: «Віддавати краще ніж брати».