UkrainianEnglish
There are no translations available.

19 вересня 2017 року у Великому конференц-залі НАН України в Києві відбувся міжнародний науковий симпозіум «Сучасні підходи до геологічного захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива» («Up-to-date approaches to the geological disposal of radioactive waste and spent nuclear fuel»).

Симпозіум було проведено з ініціативи міжвідомчої науково-методичної ради «Геологічні проблеми ізоляції радіоактивних та інших небезпечних відходів у надрах» (голова ради – академік В.М. Шестопалов) та Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) за підтримки західних компаній, що працюють у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ). Організаційними питаннями опікувався Науково-інженерний центр радіогідрогеологічних полігонних досліджень НАН України.

Для українських учасників захід став ефективною платформою отримання найсучаснішої інформації про напрями, тенденції та акценти в дослідженнях щодо сховищ радіоактивних відходів геологічного типу в Швеції, Франції, Німеччині, а також у рамках міжнародних проектів Європейського Союзу. Зарубіжним гостям симпозіум надав можливість зрозуміти напрями політики в сфері поводження з РАВ в Україні та особливості фінансування робіт зі створення геологічного сховища.

Під час зібрання обговорювалися питання: законодавчої бази геологічного захоронення РАВ в Україні; впровадження Директиви Європейської Комісії щодо поводження з РАВ; стратегій вибору перспективних ділянок і концептуальних підходів до їхнього вивчення; оцінювання безпеки на різних етапах дослідження; вибору концепції сховища; нормативно-правового забезпечення робіт. Було також представлено нову інформацію про програми поводження з РАВ у Швеції, Німеччині та Франції, стратегії і концепції забезпечення вилучення РАВ для сховищ у соляних та глинистих формаціях і впливу цих дій на екологічну безпеку, про глибинне свердловинне захоронення тощо.

Зі вступними словами до присутніх звернулися заступник директора з наукової роботи Інституту геологічних наук НАН України член-кореспондент НАН України С.Б. Шехунова, заступник директора Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України кандидат геолого-мінералогічних наук Ю.Ф. Руденко, начальник Управління безпеки поводження з РАВ Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) державний інспектор Н.В. Рибалка. Учений секретар вищезгаданої міжвідомчої ради кандидат геолого-мінералогічних наук Ю.О. Шибецький виступив із розгорнутою узагальнювальною доповіддю, присвяченою результатам і перспективам науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення глибинного геологічного сховища РАВ в Україні.

Слід зауважити, що за останні п’ять місяців симпозіум став уже третім із заходів, організованих за ініціативи й участі Міжвідомчої науково-методичної ради «Геологічні проблеми ізоляції радіоактивних та інших небезпечних відходів у надрах». Йому передували проведені на базі Інституту геологічних наук НАН України конференції «Фундаментальні основи геологічного захоронення радіоактивних відходів» і «Technical Meeting on Legacy Trench-Type Disposal Facilities» (у співробітництві з МАГАТЕ; керівник – кандидат фізико-математичних наук Д.О. Бугай), що відбулися у червні та травні цього року відповідно.

Підготовлено Ліліаною Кузів