UkrainianEnglish
There are no translations available.

УВАГА! Оголошено конкурс на заміщення посади директора Інституту геологічних наук НАН України


Повідомляємо, що Національною академією наук України оголошено конкурс на заміщення посади директора Інституту геологічних наук НАН України. Оголошення опубліковано на офіційному сайті НАН України та в газеті "Світ" № 33-34 вересень 2017 р.

Конкурс проводиться відповідно до Статуту НАН України, Статуту Інституту геологічних наук НАН України та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи».

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора Інституту мають: Президія НАН України, Бюро Відділення наук про Землю НАН України, члени НАН України, вчена рада Інституту, колективи наукових відділів Інституту. Кандидатом на посаду директора Інституту не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Прийом документів претендентів на посаду директора Інституту здійснюється Президією НАН України і Відділенням наук про Землю НАН України, до 4 листопада 2017 року.

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:

 • письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою;
 • автобіографію;
 • копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць;
 • відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.200 №  1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Дату проведення виборів директора Інституту буде визначено після завершення прийому документів претендентів і повідомлено на офіційному веб-сайті Інституту.

Для проведення виборів директора Інституту згідно Наказу директора від 18.09.2017 р. № 32 створено організаційний комітет та виборча комісія, які на своїх засіданнях обрали своє керівництво.

Склад організаційного комітету:

 1. М.І. Євдощук, завідуючий відділом геології вугільних родовищ - Голова комітету;
 2. О.Д. Науменко, голова Первинної профспілкової організації - заступник Голови комітету;
 3. Р.Б. Гаврилюк, учений секретар - секретар комітету;
 4. В.І. Полєтаєв, завідуючий відділом стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів;
 5. М.С. Огняник, завідуючий відділом охорони підземних вод;
 6. М.С. Ковальчук, завідуючий відділом літології;
 7. І.М. Скопиченко, провідний науковий співробітник.

Склад виборчої комісії:

 1. Н.І. Дикань, завідуюча відділом геології антропогену - Голова комісії;
 2. С.М. Довбиш, науковий співробітник - заступник Голови комісії;
 3. С.Д. Аксьом, провідний науковий співробітник - секретар комісії;
 4. О.А. Сіренко,провідний науковий співробітник;
 5. С.П. Джепо, старший науковий співробітник;
 6. С.К. Приліпко, старший науковий співробітник;
 7. М.Г. Демчишин, завідуючий відділом інженерної геології.

 

Телефон для довідок: +38 (044) 239-74-16, +38 (044) 486-93-34

Електронна пошта: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it