UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

04.00.10- геологія океанів і морів
04.00.21-літологія


ОГОЛОШЕННЯ

10 листопада 2020 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Кондарюк Тетяни Олегівни

на тему "Умови осадкоутворення та фаціальні обстановки на межі плейстоцену та голоцену в Чорному морі (за форамініферами)"
за спеціальністю 04.00.10 – геологія морів і океанів.

Науковий керівник – Янко Валентина Венедиктівна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, морської геології та палеонтології геолого-географічного факультету (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Ольштинська Олександра Петрівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу сучасного морського седиментогенезу (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційний опонент - Насєдкін Євген Ігорович, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Сектора проблем навколишнього середовища науково-організаційного відділу (Президія НАН України).

Переглянути автореферат Кондарюк Тетяни Олегівни

Переглянути дисертаційну роботу Кондарюк Тетяни Олегівни

Переглянути відгук опонента Ольштинської О.П.

Переглянути відгук опонента Насєдкіна Є.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

28 березня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Шураєва Ігоря Миколайовича

на тему "Палеоген-неогенові відклади кримського континентального схилу
за спеціальністю 04.00.10 – геологія морів і океанів.

Науковий керівник – Шнюков Євген Федорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України, радник при дирекції, завідувач відділу проблем морської геології та осадочного рудоутворення (Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення Національної академії наук України»).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентЯнко Валентина Венедиктівна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та морської геології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Офіційний опонентНасєдкін Євген Ігорович, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Сектора проблем навколишнього середовища науково-організаційного відділу (Президія НАН України).

Переглянути автореферат Шураєва Ігоря Миколайовича

Переглянути дисертаційну роботу Шураєва Ігоря Миколайовича

Переглянути відгук опонента Янко В.В.

Переглянути відгук опонента Насєдкіна Є.І.

ОГОЛОШЕННЯ

06 квітня 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Сюмар Наталії Петрівни

на тему "Літологічні особливості верхньодевонської (франської) та нижньопермської соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Шехунова Стелла Борисівна, член-кореспондент НАН України, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Нестеровський Віктор Антонович, доктор геологічних наук, професор, старший науковий співробітник, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», професор кафедри геології нафти та газу.

Офіційний опонентПобережський Андрій Володимирович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Переглянути автореферат Сюмар Наталії Петрівни

Переглянути дисертаційну роботу Сюмар Наталії Петрівни (частина 1, частина 2, додаток 1, додаток 2)

Переглянути відгук опонента Нестеровського В.А.

Переглянути відгук опонента Побережського А.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

04 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Крошко Юлії Володимірівни

на тему "Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щита" за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Ковальчук Мирон Степанович, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу літології Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Деревська Катерина Ігорівна, доктор геологічних наук, професор, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», професор кафедри екології.

Офіційний опонентАндрєєв Олександр Вячеславович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», науково-дослідна лабораторія мінералого-геохімічних досліджень, старший науковий співробітник.

Переглянути автореферат Крошко Юлії Володимірівни

Переглянути дисертаційну роботу Крошко Юлії Володимирівни

Переглянути відгук опонента Деревської К.І.

Переглянути відгук опонента Андрєєва О.В.

ОГОЛОШЕННЯ

14 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Кравченко Олени Анатоліївни

на тему "Структурно-літологічна геолого-генетична модель Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд" за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Хрущов Дмитро Павлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Іноземцев Юрій Іванович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України.

Офіційний опонентДанишурка Наталія Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу нафтогазоносних та осадових басейнів відділення геології нафти та газу Центру нафтогазогеологічних та технічних досліджень (дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут Нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»).

Переглянути автореферат Кравченко Олени Анатоліївни

Переглянути дисертаційну роботу Кравченко Олени Анатоліївни

Переглянути відгук опонента Іноземцева Ю.І.

Переглянути відгук опонента Данишурки Н.А.