UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

There are no translations available.

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України Випуск 5 2012

Зміст


Загальні та регіональні  проблеми літології

Г.В. Клюшина

Палеоседиментаційні умови формування палеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря

О.П. Ольштинська, Ю.А. Тимченко

Діатомові водорості голоценових відкладів прибережної частини каркінітського сектора Чорного моря

Н. В. Тюленева, І. О. Сучков

Зміна потужностей донних відкладів голоцена на північно-запхідному шельфі Чорного моря

В.А. Нестеровський, К.А. Кориченський

Незвичайні чорні піски в сучасних пляжних відкладах Каламітської затоки

В.Б. Ревер

Нові дані з літології еоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря

О. В. Омельчук

Рудні кірки північних підводних гір Імператорського хребта (Тихий океан)

І. О. Сучков

Мінливість мінералогічного складу залізо-марганцевих утворень Індійського океану як прояв особливостей їх генезису

В. А. Нестеровський, Н. О. Тітова

Літологічний склад твердих викидів сопок Булганацького грязьового вулкану

Я. М. Тузяк

Роль літолого-фаціальних і біостротиграфічних критеріїв у модернізації й деталізації чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму

М.С. Ковальчук, Л.А. Фігура, Ю.В. Крошко

Літологія та золотоносність нижньокрейдових континентальних відкладів району канівських дислокацій

Л.В. Генералова, О.В. Костюк

Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкатоколірних горизонтів скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат

К. І. Деревська, О. В. Костюк

Літогенетичні особливості відкладів яремчанського горизонту Скибової зони Українських Карпат

Г.С. Компанець, М.С. Ковальчук, Л.І. Константиненко, О.Ю. Шестаков, Л.А. Фігура

Міденосність верхньоюрської червоноколірно-теригенної субформації Придобруджинського прогину

В. В. Макогон, В. Т. Кривошеєв, О. В. Пекельна

Літолого-фаціальні особливості верхньо- и середньокам’яновугільних відкладів Бахмутської котловини (на прикладі аналізу керна св. Артемівська-1)

Ю. В. Садовий, Ю. Ю. Садовий

Полігаліт в міоценових галогенних формаціях Передкарпатського прогину

С.М. Стадніченко

Галокатагенез порід галогенної і теригенної формацій нижньої пермі центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецької западини

Н.П. Сюмар

Літолого-геохімічні особливості нижньофаменської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини

О. О. Андреєв, О.В. Зінченко, О. В. Андреєв, Л. І. Константиненко, С.П. Савенок, О. А. Хлонь, І. І. Аширова

Вік та склад уламкового монациту з відкладів венду та нижнього палеозою Подільського Придністров’я

Т. М. Сокур

Петрохімічна діагностика вулканогенних порід верхнього протерозою південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи

 

Осадові формації, корисні копалини та нетрадиційні аспекти використання

В.В. Огар

Візейські кременисті породи США та України: поширення, генезис та нафтогазоносність

С. Г. Вакарчук, Н. А. Данишурка, Ю. А. Орач

Типи карбонатних колекторів девонських відкладів у межах західного схилу Українського щита

С.Г. Вакарчук, Т.Є. Довжок, К.К. Філюшкін, А.М. Вертюх

Стратиграфічна приуроченість, літологічна характеристика та територіальна поширеність осадових відкладів палеозою, перспективних на пошуки газу нетрадиційного типу у східному регіоні України

І. О. Гоник

Літолого-фаціальний склад кембрійського комплексу Волино-Подіння у зв’язку з пошуком нетрадиційних пасток вуглеводнів

В. Усмінська

Корисні копалини міоценових відкладів центральної частини Волино-Поділля

П. М. Коржнев, О. Д. Науменко, В. П. Стрижак

Роль седиментаційно-палеогеоморфологічних критеріїв у прогнозі нафтогазоносності верхньотульського теригенного комплексу Дніпровсько-Донецької западини

А. В. Іваніна, Є. І. Гоник

Літолого-фаціальна та палінологічна характеристики Бужанської світи Львівсько-Волинського басейну

Н. В. Вергельська

Особливості будови пласта l3 Красноармійського вуглепромислового району Донецького басейну

М.С. Ковальчук

Пляжні розсипи ільменіту на узбережжі Азовського моря (с. Урзуф)

Т. Свивальнева

Особливості геологічної будови та рудоносність Злобицького родовища ільменіту

Н. А. Федорончук, І. А. Сучков

Тонке теригенне та аутигенне золото в морських відкладах

І. Ю. Острянська, В.А. Нестеровський

Літологія та декоративні властивості Велика-Кужелівського прояву мармурового оніксу на Волино-Поділлі

С.В. Беспалова, Н.В. Жикаляк, В.В. Осетров, Н.С. Шеставин

Оцінка можливостей уловлювання та зхберігання СО2 у палеозойських осадових відкладах Донбасу

У.М. Селівачова

Особливості геологічного середовища та гранулометричного складу відкладів рукотворних Гнилецьких печер (урочище Церковщина)

В. М. Бублясь, М. В. Бублясь

Вплив природних електричних струмів і мікрогеодинамічних процесів на літогенез покривних відкладів

В. Е. Гончаров, И. Н. Бабко, А. Н. Каленская, Л. Р. Савельева

Інноваційні інформаційні геологічні технології в літологічних дослідженнях

М.Д. Петруняк, О.М.Черемісська, Ю.В. Черемісський

Механічний вплив живих організмів на седиментогенні утворення та геохімічне середовище мінералоутворення