UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Збірник містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України та суміжних територій, літології, геології морів і океанів, стратиграфії.
Данний випуск містить статті, що охоплюють широкий спектр сучасних проблем літології — від загальних питань історії літологічних досліджень, теорії літогенезу, сучасних методів літологічних досліджень, регіональних проблем літології, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах до сучасного осадконакопичення геоекології та особливостей
техногенного літогенезу.

Зміст