UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

ОГОЛОШЕННЯ

8 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Іванової Аріадни Вікторівни

на тему "Генезис і еволюція солоного вугілля України та проблеми його освоєння" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Гожик Петро Феодосійович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Белєвцев Рудольф Якович, доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу термодинаміки геосфер (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»)

Офіційний опонент - Узіюк Василь Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Іванової Аріадни Вікторівни

Переглянути дисертаційну роботу Іванової Аріанди Вікторівни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Белєвцева Р.Я.

Переглянути відгук опонента Узіюка В.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 грудня 2016 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Лівенцевої Ганни Анатоліївни

на тему "Геологічні передумови формування техногенних систем вугільних масивів Львівсько-Волинського басейну" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Стрижак Василь Павлович, кандидат геологічних наук, начальник відділу надрокористування та супроводу Департаменту розвідки та видобутку газу (Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)

Переглянути автореферат Лівенцевої Ганни Анатоліївни

Переглянути дисертаційну роботу Лівенцевої Ганни Анатоліївни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Стрижака В.П.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Вергельської Наталії Вікторівни

на тему "Теоретичні основи перервно-неперервного формування вугільно-вуглеводневих формацій" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентВерховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Лукінов Вячеслав Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Вергельської Наталії Вікторівни

Переглянути дисертаційну роботу Вергельської Наталії Вікторівни

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Лукінова В.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

6 грудня 2016 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Мачуліної Світлани Олександрівни

на тему "Геологія та нафтогазоносність доманікоїдних відкладів" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентВерховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонентШнюков Євген Федорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України, керівник (Державна наукова установа «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України)

Офіційний опонент - Нестеровський Віктор Антонович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Мачуліної Світлани Олександрівни

Переглянути дисертаційну роботу Мачуліної Світлани Олександрівни

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Шнюкова Є.Ф.

Переглянути відгук опонента Нестеровського В.А.

 

ОГОЛОШЕННЯ

9 червня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Дубосарського Віктора Рудольфовича

на тему "Закономірності формування перспективних площ вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих газів" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геол. наук, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - доктор геологічних наук, доцент Альохін Віктор Іванович, Донецький національний технічний університет (м. Красноармійськ), Міністерства освіти і науки, завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин, старший науковий співробітник

Офіційний опонент - кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Коваль Анатолій Миколайович, Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (ДП "Науканафтогаз"), завідувач відділу науково-технічного супроводу баз даних

 

Переглянути автореферат Дубосарського Віктора Рудольфовича

Переглянути дисертаційну роботу Дубосарського Віктора Рудольфовича

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Коваля А.М.