UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Іщенко Ігоря Івановича

на тему "Стратиграфія та умови накопичення крейдових відкладів зонизчленування Східноєвропейської платформи та Скіфської плити (український сектор) у зв’язку з нафтогазоносністю" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Полєтаєв Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Даценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, декан природничо-географічного факультету (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Офіційний опонент - Григорчук Костянтин Ігорович, доктор геологічних наук, в.о. завідувача відділу седиментології провінцій горючих копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України)

Переглянути дисертаційну роботу Іщенко Ігоря Івановича (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)

Переглянути відгук опонента Полєтаєва В.І.

Переглянути відгук опонента Даценко Л.М.

ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Матвєєва Андрія Вячеславовича

на тему "Вапняковий нанопланктон крейди південного схилу Українського щита та його південного обрамлення" за спеціальністю 04.00.09 палеонтологія і стратиграфія.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Якушин Леонід Миколайович, доктор геологічних наук, доцент (Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової  промисловості» (НАК «Нафтогаз України» ДП «Науканафтогаз»))

Офіційний опонентДаценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, декан природничо-географічного факультету (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Переглянути автореферат Матвєєва Андрія Вячеславовича

Переглянути дисертаційну роботу Матвєєва Андрія Вячеславовича (частина 1, частина 2, додатки)

Переглянути відгук опонента Андрєєвої-Григорович А.С.

Переглянути відгук опонента Якушина Л.М.

Переглянути відгук опонента Даценко Л.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандадата геологічних наук

Гнилко Світлани Ритомирівни

на тему "Форамініфери і стратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Українських Карпат" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, доцент, декан геолого-екологічного факультету (Криворізький технічний університет)

Офіційний опонент - Стефанська Тетяна Арнольдівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри геології і гідрогеології (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Переглянути автореферат Гнилко Світлани Ритомирівни (додаток до автореферату)

Переглянути дисертаційну роботу Гнилко Світлани Ритомирівни (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6)

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Стефанської Т.А.