UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

There are no translations available.

ОГОЛОШЕННЯ

20 червня 2018 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Матіщука Олександра Анатолійовича

на тему "Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Галецький Леонід Станіславович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу геології корисних копалин (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Верховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонент - Федоришин Юрій Іванович, доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник (Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІ-газу).

Переглянути автореферат Матіщука Олександра Анатолійовича

Переглянути дисертаційну робот Матіщука Олександра Анатолійовича

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Федоришина Ю.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

20 червня 2018 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Святенка Геннадія Євгеновича

на тему "Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Височанський Іларіон Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Крупський Юрій Зиновійович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України).

Офіційний опонентКоваль Анатолій Миколайович, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, головний фахівець відділу геології департаменту розвідки та видобутку газу (НАК «Нафтогаз України»).

Переглянути автореферат Святенка Геннадія Євгеновича

Переглянути дисертаційну робот Святенка Геннадія Євгеновича

Переглянути відгук опонента Крупського Ю.З.

Переглянути відгук опонента Коваля А.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

23 листопада 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Змієвської Крістіни Олегівни

на тему озривні порушення і зв’язана з ними золоторудна мінералізація на прикладі солонянського рудного поля" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Додатко Олександр Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, доцент кафедри розвідки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин

Офіційний опонентСукач Віталій Васильович, доктор геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ), старший науковий співробітник відділу геології i геохімії рудних родовищ

Переглянути автореферат Змієвської Крістіни Олегівни

Переглянути дисертаційну роботу Змієвської Крістіни Олегівни

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Сукача В.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 листопада 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Самчук Ірини Миколаївни

на тему "Геолого-геофізичні передумови виявлення пасток вуглеводнів у нижньопермських відкладах орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Височанський Іларіон Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, провідний науковий співробітник

Офіційний опонент - Абєлєнцев Володимир Михайлович, кандидатгеологічних наук,  Український науково-дослідний інститут природних газів ПАТ «Укргазвидобування», завідувач сектору геофізичних досліджень та оцінки нафтогазоносності відділу дослідження гірських порід та підрахунку запасів газу

Переглянути автореферат Самчук Ірини Миколаївни

Переглянути дисертаційну роботу Самчук Ірини Миколаївни

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.

Переглянути відгук опонента Абєленцева В.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ

22 листопада 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Карпенко Івана Олексійовича

на тему "Нафтогазова система південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини" за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Михайлов Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, директор Навчально-наукового інституту «Інститут геології».

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Куровець Сергій Сергійович, доктор геологічних наук, доцент,  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України, завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, провідний науковий співробітник

Переглянути автореферат Карпенко Івана Олексійовича

Переглянути дисертаційну роботу Карпенко Івана Олексійовича

Переглянути відгук опонента Куровця С.С.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.

 

ОГОЛОШЕННЯ

8 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Іванової Аріадни Вікторівни

на тему "Генезис і еволюція солоного вугілля України та проблеми його освоєння" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Гожик Петро Феодосійович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Белєвцев Рудольф Якович, доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу термодинаміки геосфер (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»)

Офіційний опонент - Узіюк Василь Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Іванової Аріадни Вікторівни

Переглянути дисертаційну роботу Іванової Аріанди Вікторівни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Белєвцева Р.Я.

Переглянути відгук опонента Узіюка В.І.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 грудня 2016 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Лівенцевої Ганни Анатоліївни

на тему "Геологічні передумови формування техногенних систем вугільних масивів Львівсько-Волинського басейну" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Стрижак Василь Павлович, кандидат геологічних наук, начальник відділу надрокористування та супроводу Департаменту розвідки та видобутку газу (Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»)

Переглянути автореферат Лівенцевої Ганни Анатоліївни

Переглянути дисертаційну роботу Лівенцевої Ганни Анатоліївни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Стрижака В.П.

 

ОГОЛОШЕННЯ

7 грудня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Вергельської Наталії Вікторівни

на тему "Теоретичні основи перервно-неперервного формування вугільно-вуглеводневих формацій" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентВерховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент - Лукінов Вячеслав Володимирович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Вергельської Наталії Вікторівни

Переглянути дисертаційну роботу Вергельської Наталії Вікторівни

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Лукінова В.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ

6 грудня 2016 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

Мачуліної Світлани Олександрівни

на тему "Геологія та нафтогазоносність доманікоїдних відкладів" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Євдощук Микола Іванович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонентВерховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»).

Офіційний опонентШнюков Євген Федорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України, керівник (Державна наукова установа «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» НАН України)

Офіційний опонент - Нестеровський Віктор Антонович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Міністерства освіти і науки України)

Переглянути автореферат Мачуліної Світлани Олександрівни

Переглянути дисертаційну роботу Мачуліної Світлани Олександрівни

Переглянути відгук опонента Верховцева В.Г.

Переглянути відгук опонента Шнюкова Є.Ф.

Переглянути відгук опонента Нестеровського В.А.

 

ОГОЛОШЕННЯ

9 червня 2016 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

Дубосарського Віктора Рудольфовича

на тему "Закономірності формування перспективних площ вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих газів" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геол. наук, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - доктор геологічних наук, доцент Альохін Віктор Іванович, Донецький національний технічний університет (м. Красноармійськ), Міністерства освіти і науки, завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин, старший науковий співробітник

Офіційний опонент - кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Коваль Анатолій Миколайович, Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (ДП "Науканафтогаз"), завідувач відділу науково-технічного супроводу баз даних

 

Переглянути автореферат Дубосарського Віктора Рудольфовича

Переглянути дисертаційну роботу Дубосарського Віктора Рудольфовича

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Коваля А.М.