UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти


1. Цикл загальної підготовки. Обов'язкові навчальні дисципліни

2.   Цикл професійної підготовки. Курси вільного вибору аспіранта

Перелік № 1 (курси на вибір, що забезпечують 16 кредитів ЕСТS)

Перелік № 2 (курси на вибір за спеціалізацією, що забезпечують 6 кредитів ЕСТS)

Спеціалізація - загальна та регіональна геологія, геотектоніка

Спеціалізація - палеонтологія і стратиграфія

Спеціалізація – літологія

Спеціалізація - геологія океанів і морів

Спеціалізація - геологія металевих та неметалевих корисних копалин

Спеціалізація - геологія нафти і газу

Спеціалізація - гідрогеологія

Спеціалізація - інженерна геологія

Спеціалізація - екологічна геологія