UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Рада молодих вчених і спеціалістів Інституту геологічних наук України (далі Рада) – є добровільною, неприбутковою, неурядовою організацією молодих вчених та спеціалістів Інституту геологічних наук НАН України (далі за текстом – Інститут), що об’єднує свідому молодь, яка бере активну участь у науково-освітньому, соціальному, культурному, спортивному житті Інституту, сприяє процесам демократизації. Рада відновлює роботу в відповідності з Постановою Президії НАН України № 206 від 23.06.1999 р. Рада працює на громадських засадах та у своїй діяльності керується цим Положенням про Раду молодих вчених і спеціалістів і Статутом Інституту геологічних наук НАН України.

 

 

Основні напрямки діяльності Ради:

 • Сприяння розвитку наукового рівня молодих вчених і спеціалістів Інституту:
  • збір та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи, конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання консультативної допомоги при підготовці та участі у зазначених заходах;
  • встановлення та розширення наукового співробітництва молодих вчених і спеціалістів Інституту з закордонними колегами та аналогічними радами молодих вчених і спеціалістів у науково-дослідних інститутах, а також студентськими та науковими організаціями у вищих учбових закладах;
  • організація та участь у конференціях молодих науковців;
  • організація лекцій провідних вчених та навчальних курсів;
 • Захист соціально-економічних прав молодих вчених і спеціалістів Інституту:
  • виконання представницької функції при взаємодії молодих вчених і спеціалістів з дирекцією, Вченою радою та профкомом Інституту;
  • допомога у розв’язанні соціально-побутових проблем молодих вчених і спеціалістів Інституту;
 • Сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених і спеціалістів Інституту:
  • сприяння в організації дозвілля молодих вчених і спеціалістів Інституту;
  • сприяння в проведенні вечорів відпочинку, відзначення визначних дат в житті країни та колективу Інституту;
  • сприяння в організації спортивних заходів в Інституті та участі молоді інституту в загальноакадемічних спортивних заходах;
  • сприяння діяльності гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.Огляд роботи:

 • Постійний збір та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи, конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання консультативної допомоги при підготовці та участі у зазначених заходах.
 • Регулярна робота із зверненнями молодих учених.
 • Участь у щорічних Фестивалях науки, що проводяться у Інституті геологічних наук НАН України – викладання лекцій на школярів та студентів, екскурсійний супровід по лабораторіям Інституту.
 • Проводиться подальша робота із сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених і спеціалістів Інституту.
 • Налагодження контактів та взаємодії із Радами молодих вчених і спеціалістів інших Інститутів НАН України, а також Вищих навчальних закладів МОН України.