UkrainianEnglish
There are no translations available.

Аспірантура Інституту геологічних наук НАН України


Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності ІГН у сфері вищої освіти

Положення

Положення про провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні
Положення про вільний вибір дисциплін на третьому освітньо-науковому рівні
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про опитування аспірантів (студентів третього рівня вищої освіти) і науково-педагогічних працівників Інституту геологічних наук НАН України
Етичний кодекс ученого України

Акредитація освітньої програми

Відомості про самооцінювання ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Програма візиту експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Науки про Землю»

Інститут геологічних наук НАН України у 2021 р. проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 103 "Науки про Землю"

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 266 від 29 квітня 2015 р.) за наступними спеціалізаціями:

- загальна та регіональна геологія, геотектоніка;
- палеонтологія і стратиграфія;
- літологія;
- геологія океанів і морів;
- геологія металевих та неметалевих корисних копалин;
- геологія нафти і газу;
- гідрогеологія;
- інженерна геологія;
- екологічна безпека.

Вступ до аспірантури в 2021 році

Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Інституті геологічних наук Національної академії наук України» в 2021 році

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 103 – Науки про Землю в 2021 році

Освітньо-наукова програма Геологія

ОНП Геологія 2020

ОНП Геологія 2016

Навчальний план за ОНП Геологія (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми ОНП Геологія

Аналітична інформація

Результати опитування - ОНП 48122 Геологія Спеціальність 103 Науки про Землю

Докторські та кандидатські дисертації, захищені в 2013-2020 роках

Для обговорення

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Всі пропозиції відправляти на електронну пошту Інституту геологічних наук –  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it з назвою в темі листа - ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП_ГЕОЛОГІЯ.

Дякуємо за Ваші пропозиції!