UkrainianEnglish
There are no translations available.

Аспірантура Інституту геологічних наук НАН України


Інститут геологічних наук НАН України у 2020 році проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 103 -"Науки про Землю" (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 266 від 29 квітня 2015 р.) за наступними спеціалізаціями:

 • загальна та регіональна геологія;
 • геотектоніка;
 • палеонтологія і стратиграфія;
 • літологія;
 • геологія океанів і морів;
 • геологія металевих та неметалевих корисних копалин;
 • геологія нафти і газу;
 • гідрогеологія;
 • інженерна геологія;
 • екологічна безпека.

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:

 • заяву з візою наукового керівника. До заяви бажано додати характеристику-рекомендацію з місця роботи або рекомендацію вченої ради вузу/факультету;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією, завірений за місцем роботи або навчання;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються до "10-го" вересня за адресою:
01054, м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-б
Інститут геологічних наук НАН України

Телефон для довідок: +38 (044) 239-74-16, +38 (044) 486-93-34
Електронна пошта: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Веб-сторінка: http://igs-nas.org.ua